LEEK – Burgemeester Hoekstra verwelkomde op maandag 10 juli 2017 één nieuwe Nederlander. Deze mijnheer is van oorsprong afkomstig uit Irak.

Tijdens de ceremonie werd stilgestaan bij de verkrijging van het Nederlands staatsburgerschap. De officiële bewijzen van het Nederlanderschap zijn tijdens de bijeenkomst uitgereikt nadat hij de verklaring van verbondenheid had afgelegd.

Sinds 1 januari 2006 is het voor gemeenten verplicht een naturalisatieceremonie te organiseren. De bedoeling is dat gemeenten tijdens een feestelijke ceremonie het naturalisatiebesluit overhandigen aan de nieuwe burgers. Als bekroning van het integratieproces wordt op deze dag benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.