WESTERKWARTIER – Op woensdagochtend 25 november werd een schetssessie gehouden in Boerakker. Ideeën van bewoners uit Polder de Dijken werden er letterlijk mee op de kaart gezet.

Het leverde waardevolle informatie op voor de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier, die bij haar plannen nadrukkelijk de bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden betrekt. In het gebouw van voetbalvereniging Boerakker kwamen, op uitnodiging van de Gebiedscommissie, circa twintig mensen samen voor een schetssessie. Het zijn (vertegenwoordigers van) bewoners, ondernemers, grondeigenaren, belangengroepen en betrokken organisaties uit Polder de Dijken en ook medewerkers van de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest en Prolander. Het is de eerste schetssessie van een reeks.

Tot maart 2016 houdt de Gebiedscommissie twee schetssessies voor elk van de drie gebieden (Polder de Dijken, Dwarsdiep en De Drie Polders) eventueel in combinatie met een veldbezoek. Het doel van de sessies is om samen ideeën, wensen, knelpunten, oplossingen en kennis inzichtelijk te maken rondom de inrichting van natuur en waterberging in het Zuidelijk Westerkwartier. Aan het eind van elke tweede sessie is er per gebied een openbare bijeenkomst waar de uitkomsten worden gepresenteerd. Bouwstenen Alle aanwezigen bogen zich afgelopen woensdag over kaarten van het gebied. Met stiften werden knelpunten en kansen direct inzichtelijk gemaakt door ze op de kaart te tekenen. Komen de verschillende belangen bij elkaar of botsen ze juist? Op de kaart wordt het direct zichtbaar. ‘In dit gebied zitten bijzondere vogels’ en ‘Hier kan de biodiversiteit nog beter ontwikkeld worden’ en ‘Daar loopt een lage weg die absoluut droog moet blijven.’ De kennis uit het gebied komt in de kleinste details naar voren. Enkele vragen werden genoteerd voor nader onderzoek.

Op dit moment is nog niet overal een antwoord op, de plannen zijn immers nog in ontwikkeling. De uitkomsten van deze sessie vormen bouwstenen voor het concept-inrichtingsplan. Deze uitkomsten komen uiteindelijk ook op www.zuidelijkwesterkwartier.nl te staan. Gebiedsontwikkeling In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Hiervoor is begin dit jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een concept-inrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon- en/of werkgebied.

Kijk voor het verslag van deze eerste sessie, en voor meer informatie op www.zuidelijkwesterkwartier.nl.


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com