WESTERKWARTIER – Op de geheel vernieuwde website van VZ Westerkwartier staan duidelijk de actiepunten genoemd waarmee VZ de verkiezingen van 21 november in gaat. Uit een verhelderend gesprek met deze lokale politieke beweging komt naar voren dat ze ook een duidelijke mening hebben over de aanpak van de zo vaak genoemde en gevreesde energietransitie. Een mening die mede wordt ondersteund door de voormalige inwoner van Lutjegast Arjen Lubach.

Geen fracking in de kleine gasvelden in het Westerkwartier
VZ schrijft dat ze zo spoedig mogelijk  de gaswinning in de ca. 15  kleine velden in het Westerkwartier wil laten stoppen.  Het gaat immers om de veiligheid van onze woningen/gebouwen. Bij het toch voortzetten van de winactiviteiten zal VZ  eisen dat er meer gemeten gaat worden. “We zullen ons dan hard maken voor meer tiltmeters om zo eerder mogelijk gevaar voor onze woningen/gebouwen te kunnen waarnemen en bewijzen” geeft Johan de Vries heel duidelijk aan. VZ steunt ook het ingang gezette traject voor de aanstelling van een onafhankelijke  deskundige voor het Westerkwartier ,die mogelijke schade komt beoordelen.

VZ geeft verder aan absoluut tegen het via fracken uit het schaliegesteente, winnen van gas te zijn.  Hier zitten veel te grote risico’s aan verbonden.

Geen verhoging gasopslag in Grijpskerk en Langelo
Langelo? Vraag ik aan Johan de Vries. Ja antwoord hij . Veel Leeksters en Tolbertenaren zijn niet bekend met het feit dat het gasopslagveld van Langelo helemaal doorloopt tot  onder Leek en Tolbert. Langelo is hiermee de grootste gasopslag van heel Europa. In dit lege veld wordt door de NAM ons laagcalorisch gas voor thuisgebruik opgeslagen. De NAM heeft de opslagcapaciteit met de verbouwing in 2014 al fors opgevoerd.

Meer gas opslaan gebeurt door de NAM door gebruik te maken van een nog hogere druk om het gas in het veld te spuiten. Dat dit gepaard kan gaan met bodembewegingen en mogelijke aardbevingen hoeft volgens Johan geen betoog. Ook is VZ  tegen een mogelijke verhoging van opslag van het hoogcalorische gas voor industrieel gebruik  in de opslag bij Grijpskerk.

Hoe zorgen we wel voor een duurzamere aarde en houden we toch betaalbare elektriciteit en verwarming?
Tijdens het onlangs gehouden debat in de Postwagen te Tolbert ,georganiseerd door de huurders van de sociale huurwoningen, gaf de Woonbond aan dat het verbouwen van bestaande al wat oudere woningen naar : Nul op de Meter” ongeveer 100.000 euro per woning zou moeten kosten. Hier schrokken alle aanwezigen van.

Ook Jesse Klaver had dit bij een onlangs gehouden debat met Baudet niet verwacht of in ieder geval niet goed uitgerekend.

Dit kunnen alleen de rijke inwoners betalen. We vroegen Johan hoe VZ tegen dit probleem aankijkt. Ook hier spreekt VZ klare taal.!

Johan verteld: Om als mens en dier te kunnen leven zijn we volledig afhankelijk van de juiste leefomstandigheden op onze moederplaneet aarde. Helaas zien we dat met name dankzij te groot geloof in de goede werking van een vrije markt dat de (vaak niet goed zichtbare) milieukosten bij de aarde en dus uiteindelijk ook bij haar bewoners terechtkomen.   Voor een ieder herkenbare voorbeelden hiervan zijn de problemen bij gaswinning en opwarming klimaat, toename fijnstof in de lucht en steeds meer afvalstoffen in het water.

Juist voor VZ  als een beweging die Veiligheid en Zorgzaamheid als leidraad heeft, is  meer aandacht en zorg voor een duurzame aarde  heel belangrijk.  VZ Westerkwartier  steunt de ontwikkelingen om een minder verkwistende en dus meer kringloop economie op te bouwen.

VZ blijft echter ook nuchter kijken naar zinvolle oplossingen en waakt ervoor dat ons landschap nu weer vervuild wordt door bijvoorbeeld grote windmolenparken op land  met veel schadelijke gevolgen voor onze trekvogels en lawaaioverlast voor mens en dier. Johan merkt  hierbij het volgende op : “ Willen we Nederland voorzien van stroom uit alleen windenergie dan zijn er een dikke 21.000 windmolens nodig. Dat is dus op land een grote windmolen op elke 1,5 km2 “.

Om dus te kunnen blijven voorzien in de ook nog steeds groter wordende behoefte aan elektriciteit/energie ( meer mensen, meer elektrische apparaten/warmere zomers) en tegelijkertijd de CO2 uitstoot fors te kunnen verlagen is dus de aanpak via alleen zonnepanelen en windmolens ontoereikend. VZ is er daarom ook voor om  onze steenkolen en gas elektriciteitscentrales om te bouwen  naar opwekking via Thorium. Kernenergie heeft namelijk veruit de minste CO2 uitstoot.

Moderne Kernenergiecentrales zijn de veiligste vorm van energieopwekking
VZ voelt zich hierin gesteund door meerdere wetenschappers en ook door  onze bekende voormalige mede-inwoner uit Lutjegast Arjen Lubach. In het populaire en veel bekeken programma “Zondag met Lubach” gaf hij heel duidelijk aan, dat mensen onnodig bang gemaakt worden voor kernenergie en dat we met zonnepanelen en windmolens alleen nooit voldoende elektriciteit kunnen opwekken. Zie https://www.youtube.com/watch?v=YjFWiMJdotM

Johan vertelt verder dat met deze CO2 vrij en veilig opgewekte elektriciteit heel goed Groene Waterstof uit water geproduceerd kan worden. Juist voor Groningen is dit een uitstekende vervanger voor aardgas. Waterstofgas is evengoed brandbaar als aardgas en kan heel goed via de al bestaande aardgasleidingen veilig getransporteerd worden. Dus ook naar alle woningen en grote bedrijven zoals Aldel. De bestaande gasketel kan omgebouwd worden. Er zijn in Nederland al proeven met verwarming via waterstofgas ipv aardgas !

Volgens VZ kan alleen op deze manier ook onze  armere inwoners van het Westerkwartier mee doen aan deze energietransitie.

VZ juicht lokale initiatieven ook van harte toe!
1 van de kernwaarden van VZ is juist het bevorderen en steunen van eigen initiatieven die de leefbaarheid in het Westerkwartier verhogen. VZ steunt daarom ook de plannen van kleine particuliere energiecoöperaties zoals in Midwolde ( bouw van kleine EAZ molens in het buitengebied) en het idee van een zonnewal bij Oostwold. Ook de nieuwbouwprojecten van Wold en Waard met bijvoorbeeld Koud Warmte opslag met een warmtepomp en zonnepanelen op daken juichen we toe.

Voor bewoners van  bestaande woningen, zowel koop als huur, zijn dit soort aanpassingen te vaak niet betaalbaar. VZ wil juist ook voor deze mensen opkomen. Alleen samen bouwen we immers aan een Veilig en Zorgzaam Westerkwartier!


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com