LEEK/TOLBERT – De door de gemeente Westerkwartier ingeschakelde Omgevingsdienst Groningen (ODG) heeft  na een bliksembezoek bij de bedrijven Heijs en Hummel heel snel geconcludeerd dat de vliegenoverlast daar niet weg kan komen.

Een later door de betrokken inwoners opgevraagd rapport over de gehanteerde werkwijze en de onderbouwing van deze conclusie was zowel bij de gemeente als bij de Omgevingsdienst onvindbaar.

Ook gemeenteambtenaren hebben rondrijdende in een auto de bron niet kunnen vinden.

“We zijn nu vier weken verder en er is nog steeds geen plan van aanpak, we hebben daarom een brief gestuurd naar de burgemeester, dit kan zo niet langer” meldde een inwoner boos. “Het kan me zo klanten kosten” vertelde een andere inwoner.

Het is een “uitvergroot” neefje volgens de controleur van de ODG

Deze opmerking van de ODG medewerker deed bij de bewoners van grote verbazing de wenkbrauwen fronsen.

Volgens het Kennis en Adviescentrum Dierenplagen lijkt het hier te gaan om de Fannia canicularis L  beter bekend als de kleine kamervlieg, die eitjes legt in organisch afval en in mest van vee of pluimvee. Een vrouwelijke vlieg legt gedurende haar leven zo’n 200-600 eitjes, ca. 50 stuks per keer. De ontwikkeling van ei tot volwassen vlieg duurt bij 27°C 22-27 dagen

“Denk niet dat hij werkelijk de hallen heeft gezien waar de milieuzak wordt gesorteerd en waar de zooi wordt overgeslagen.”

“Bij Hummel op kantoor hebben ze geen last van muggen “ meldde de onderzoeker van de ODG . Na doorvragen door de inwoners  werd niet ontkend dat hij er wel veel vliegen op het terrein had gezien.  Op de vraag waarop de conclusie dan gebaseerd is, dat Hummel niet de bron kan zijn vertelde de deskundige “ik heb er gekeken en het kan er niet vandaan komen want alles is geseald”.  De inwoners vragen zich dan ook af waarom niet  de werkzaamheden in alle ruimten zijn beoordeeld en er ook niet grondig is onderzocht. Het bliksembezoekje was daar veel te kort voor.

Over Heijs kwam de mededeling dat daar al dagelijkse controle op ongedierte was door externe partijen . Heijs kon het dus ook niet zijn.

VZ Westerkwartier voelt de gemeente aan de tand
Omdat de gemeente op eerder door VZ gestelde vragen over de aanpak van de vliegenplaag nog geen antwoord had gegeven en de bewoners geen mogelijkheid hadden om op de raadsvergadering van 10 juli in te kunnen spreken heeft VZ Westerkwartier het college in deze vergadering hierover aan de tand gevoeld.

Johan de Vries, raadslid van VZ  en inwoner van Leek vertelde dat,  gezien de locaties van de reacties over de overlast , het lijkt dat de grootste vliegenoverlast zich concentreert in het gebied van het Mulderspark ( op het industrieterrein Diepswal) en de Kruisven en Heihorst. Het is volgens Johan dan ook zeer aannemelijk dat daar ook ergens de bron van de plaag aanwezig moet zijn.

Om te voorkomen dat ook de rest van de zomer voor deze bewoners vergald gaat worden is haast geboden. Johan de Vries heeft daarom het college in de vergadering van 10 juli aangespoord om nu met concrete maatregelen te komen en een echte expert in te zetten. In een reactie gaf de burgemeester aan dat het college doordrongen was van het feit dat deze overlast ongewenst is en zo snel mogelijk opgelost moet worden. Ook een echte deskundige zal worden ingeschakeld.

Gemeente wat is daarop uw antwoord?
De bij de burgemeester ingediende brief heeft als slotzin : “ Samen met alle belanghebbenden (bewoners en bedrijven) problemen oplossen , durft de gemeente Westerkwartier dat aan?”

Gemeente wat is daarop uw antwoord?


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com