Start vervanging dode aanplant Nienoordsingel

IMG_3839 (Custom)LEEK – Aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra is in de week van 11 maart 2013 gestart met herstelwerkzaamheden aan de Nienoordsingel op het landgoed Nienoord.

In december 2012 heeft de gemeente Leek het bedrijf Koninklijke Sjouke Dijkstra, de aannemer van het werk Kwaliteitsimpuls Nienoordsingel Fase 1, in gebreke gesteld voor het niet voldoen aan de

eisen van het bestek ten aanzien van onder andere de kwaliteit van de jonge bomen en het vervangen van dood plantmateriaal voor 31 december 2012. In de periode daarna is er intensief overlegd over het door de aannemer ingediende plan van aanpak voor herstel.
Het streven is de werkzaamheden voor 1 april 2013 af te ronden, dit is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Onder andere worden in totaal ongeveer 130 bomen vervangen en bijgeplant en voorzien van verbeterde groeiomstandigheden. Tevens wordt de Zuidwestelijke gracht langs de Nienoordsingel op de juiste breedte gebracht, zodat de nieuwe bomen ook in de verdere toekomst voldoende groeimogelijkheden hebben. De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd binnen het werk door de aannemer uitgevoerd. De garantietermijn op de bomen geldt tot 31 december 2013.

Tijdens de uitvoering kan er hinder onstaan voor overige gebruikers. Bij een eventuele (tijdelijke) afsluiting wordt dit met borden aangegeven, ook zijn er omleidingen van kracht.

Projecten

De kwaliteitsverbetering Nienoordsingel is onderdeel van het project Versterking Toeristische en Re-creatieve Infrastructuur Landgoederenzone Leek-Roden, bestaande uit Nienoord in de gemeente Leek en Terheijl en Mensinge in de gemeente Noordenveld. Naast de kwaliteitsverbetering van de Nien-oordsingel, maakt de restauratie en renovatie van de historische borg, de bruggen en de schelpengrot op het landgoed en de verkeerstoegankelijkheid deel uit van het project, evenals de aanleg van een wandelroute tussen Nienoord en het centrum van Leek, de aanleg van een Toeristisch Overstap Punt en het opstellen van een marketingvisie voor de drie landgoederen. Doel is de natuur- en cultuurhisto-rische waarden voor de toekomst te behouden en de sterke punten van de landgoederen verder te ont-wikkelen.

Dit project is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit Europa (Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (KOERS NOORD). Daarnaast zijn er provinciale en regionale subsidies (regio Groningen-Assen). Binnen de regionale samenwerking van de Regio ondersteunt en initieert het programma Regiopark projecten op het gebied van landschap, natuur en recreatief gebruik. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd had. Dit maakt het voor de gemeente Leek mogelijk in deze financieel krappe tijden een kwaliteitsverbetering op het landgoed Nienoord uit te voeren.

Gemeente Leek

Back to top button