Gemeente Leek wil eigen bijdrage voor meer Wmo-voorzieningen

LEEK – De gemeente Leek is van plan om in 2014 voor meer Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage te vragen aan inwoners. Voor hulp bij het huishouden vanuit de Wmo gold al een eigen bijdrage.

Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor ook voor andere Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage in te voeren. Dit betekent dat inwoners straks ook een eigen bijdrage gaan betalen voor bijvoorbeeld een scootmobiel, traplift of woningaanpassing.

 

Het verder invoeren van een eigen bijdrage past bij de nieuwe ‘gekantelde’ werkwijze in de Wmo, waarbij de eigen mogelijkheden van mensen voorop staan om te zoeken naar oplossingen. Hierbij horen ook de financiële mogelijkheden, en dus het betalen naar draagkracht.

 

De voorgestelde ingangsdatum van de eigen bijdrage is 1 januari 2014 voor aanvragen die na 1 januari 2014 worden gedaan. Voor verstrekte voorzieningen vóór 1 januari 2014 is de voorgestelde ingangsdatum 1 juli 2014. Met deze overgangstermijn stelt de gemeente mensen in staat om zich voor te bereiden op het betalen van de eigen bijdrage. Ook geeft deze periode de mogelijkheid om zelf alternatieven voor een Wmo-voorziening te overwegen.

 

Naar verwachting op 20 november 2013 bespreekt de gemeenteraad van Leek het voorstel van het college over de eigen bijdrage.

 

Alle inwoners die een Wmo-voorziening van de gemeente Leek hebben, krijgen eind 2013, begin 2014 een brief waarin staat welke Wmo-voorzieningen zij van de gemeente hebben en voor welke voorzieningen per wanneer een eigen bijdrage gaat gelden.

Back to top button