Stormschade en afhandeling in de Gemeente Leek

LEEK – De storm die maandag aardig heeft huisgehouden heeft op veel plaatsen schade veroorzaakt door omvallende bomen en afgerukte takken. Heeft u schade die door de storm is veroorzaakt?

Meld deze dan bij uw eigen verzekeraar. Bij schade door storm is namelijk sprake van overmacht. Dit geldt zowel voor de bomen in uw eigen tuin als voor de bomen die eigendom zijn van de gemeente.

Aansprakelijkheid

De gemeente is in veel gevallen boomeigenaar. Dat betekent niet dat de gemeente dus ook aansprakelijk is voor de schade die door omgewaaide bomen of vallende takken is veroorzaakt. De gemeente is alleen aansprakelijk als u aan kunt tonen dat de gemeente de ‘op haar rustende zorgplicht’ heeft verzaakt.

Deze ‘op haar rustende zorgplicht’ is het periodiek verplicht controleren van de bomen die eigendom zijn van de gemeente. Daarbij horen ook de eventuele noodzakelijke maatregelen die de gemeente moet treffen als de bomen in slechte staat verkeren.

Monumentale boerderij ingestort

Veel omgewaaide bomen door de storm

Back to top button