Raadsvoorstel VZ Westerkwartier: “Besluit van de oude gemeente Zuidhorn over MTB-route in Joh. Smitpark moet worden ingetrokken”

Westerkwartier – VZ Westerkwartier dient tijdens de raadsvergadering van 16 februari a.s. een raadsvoorstel in om het besluit over de aanleg van een MTB-route door het Joh. Smitpark in Zuidhorn terug te draaien.

“Dit besluit is op 14 mei 2018 genomen door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zuidhorn, maar blijkt uit onderzoek niet geldig”, stelt  het VZ raadslid Johan de Vries uit Leek.

Grote onrust bij inwoners in Zuidhorn
De geplande aanleg van deze MTB route zorgt tot op de dag van vandaag voor veel onrust onder een grote groep inwoners van Zuidhorn. De in 2019 opgerichte Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en Waterpark , met als strijdbare voorzitter Sible Bootsma, komt voor hun belangen op.

De door de Stichting geuite grote ontevredenheid over de gang van zaken bij de vorige gemeente Zuidhorn  en een recente uitspraak van de rechtbank uit Zwolle was voor de Vries aanleiding om zich nog eens grondig in deze zaak te verdiepen.

Feitenonderzoek
Het Leekster raadslid heeft gesteund door de griffie van de gemeente Westerkwartier, het Zuidhornster archief doorgespit en alle stukken over dit burgerinitiatief uit 2016 gelezen.

Vormfout
Het Leekster raadslid vond daarbij een wet die de Zuidhornster gemeenteraad zelf over het indienen van een burgerinitiatief heeft opgesteld.

Hierin stond o.a. dat een burgerinitiatief alleen geldig is, als die schriftelijk wordt ingediend door minimaal 25 initiatiefnemers, voorzien van alle namen, adressen, geboortedata en met de pen gezette handtekeningen.

“Hieraan is niet voldaan”, concludeert De Vries, “waardoor het onderwerp  in 2016 nooit zo op de raadsagenda had mogen verschijnen. Dit is een procedurele fout die VZ Westerkwartier wil herstellen.”

Herstellen van vertrouwen in de gemeentelijke politiek
Volgens VZ Westerkwartier kan alleen met het intrekken van het besluit van 14 mei 2018, door de huidige gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier, het geschonden vertrouwen van veel inwoners uit Zuidhorn in de gemeentelijke politiek weer enigszins hersteld worden.

VZ hoopt dan ook op een raadsbrede steun voor dit voorstel tijdens de raadsvergadering op 16 februari 2022

Back to top button