Wijzigingen in dienstverlening Lokaal Loket gemeente Leek

LEEK – Per 1 februari 2014 wijzigt de gemeente Leek de dienstverlening van het Lokaal Loket in het gemeentehuis van Leek. De baliefunctie en het telefonische spreekuur van het Lokaal Loket van maandag tot en met vrijdag van 9-12 uur vervallen.

Daarvoor in de plaats wordt er meer op afspraak gewerkt, op het gemeentehuis en bij mensen thuis. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (afgekort: ISD) Noordenkwartier krijgt een eigen spreekuur in het gemeentehuis van Leek, van maandag tot en met donderdag van 9-10.30 uur.

 

Het Lokaal Loket is in 2007 gestart vanwege de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op grond van de Wmo zijn gemeenten verplicht om inwoners informatie, advies en cliëntondersteuning te geven. In Leek werd gekozen voor een brede opzet: bij het Lokaal Loket moeten mensen terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. Deze opzet bleek erg breed, waardoor mensen nog vaak doorverwezen moesten worden naar een specialistische medewerker of organisatie. Op grond van het functioneren van het Lokaal Loket, in combinatie met ontwikkelingen binnen de Wmo en de vorming van een Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, is nu besloten tot een andere invulling van het Lokaal Loket.

 

Het aparte fysieke en telefonische loket voor vragen op het gebied van de Wmo verdwijnt. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kunnen inwoners met Wmo-vragen telefonisch contact opnemen via het algemene nummer van de gemeente. Zij worden dan in de eerste plaats te woord gestaan door een medewerker van het Klant Contact Centrum, die de meer eenvoudige of vaak voorkomende vragen kunnen beantwoorden. Als de KCC-medewerker de vraag niet zelf kan beantwoorden, wordt de behandeling overgenomen door een medewerker van een vakafdeling.

 

De ISD Noordenkwartier verzorgde binnen het Lokaal Loket ook hun dienstverlening aan inwoners van Leek. Met de wijziging van het Lokaal Loket verandert hier ook wat in. De ISD Noordenkwartier blijft een laagdrempelig eigen spreekuur houden in het gemeentehuis, van maandag tot en met donderdag van 9-10.30 uur.

 

De gewijzigde dienstverlening past in de verdere vorming van een zogenaamd Klant Contact Centrum van de gemeente. Ook past het in de trend dat de Wmo-medewerkers van de gemeente vaker bij mensen thuis langs gaan om hun ondersteuningsvraag samen door te spreken.

Back to top button