Koninklijke onderscheiding voor Dhr. S. Riepma in Tolbert

TOLBERT – Vrijdagmiddag heeft burgemeester van Leek, dhr. B.C. Hoekstra, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer S. Riepma te Tolbert. Hij ontving de onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje-Nassau” tijdens de opening van de CazemierBoerderij te Tolbert.

De heer Riepma (62) ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:
1981 – 1993 bestuurslid, lid van de kascommissie, secretaris van Penta Primair, een koepelorganisatie voor het basisonderwijs
1983 – 1995 penningmeester van de Handelsvereniging Tolbert
1994 – heden medeoprichter, bestuurslid in de functie van penningmeester van de Stichting Oudheidkamer Fredewalda. Als penningmeester was hij nauw betrokken bij enkele grote en dure projecten, zoals het laten bouwen van een maquette van Tolbert anno 1900-1930 ter waarde van ƒ 120.000,00 in 1997 en het Oral History filmproject (2000-heden). In 2009 werd de monumentale CazemierBoerderij in Tolbert aangekocht om daar een permanente expositie in te richten. Onder leiding van de heer Riepma werd de financiering van dit ambitieuze project (kosten: meer dan een miljoen euro) op poten gezet. Enorm veel werk werd door hem verzet
1995 – 2012 voorzitter van de Commissie Controle Financiën en Organisatie van de gereformeerde kerk te Leek, sinds een fusie in 2007 de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert (PGLO) genaamd
2005 – 2012 penningmeester van Stichting Vredewold en Stichting Huisvesting Vredewold, een organisatie voor wonen, welzijn en zorg
2006 – 2013 adviseur financiën voor de Chr. Muziekvereniging Harmonie Leek
2009 – heden bestuurslid/coördinator van de vrijwilligers van Fredewalda Beheer. Hij heeft zich tijdens de restauratie en herinrichting van de CazemierBoerderij ook geprofileerd als een bekwaam lid van de Bouwcommissie. Onder zijn stimulerende leiding is met een hechte groep vrijwilligers de klus van de herinrichting binnen het budget geklaard. Tijdens het hele proces werd door hem de website nauwkeurig bijgehouden. Voor een gezonde exploitatie van het gerestaureerde gebouw zocht en vond hij een partner in het Dorpshuis, dat sinds September 2013 in de CazemierBoerderij is gehuisvest
Foto’s: Jan Beets Westnieuws.nl

 

Back to top button