Disclaimer | Privacy

Disclaimer voor www.infoleek.nl

Algemeen
InfoLeek verleent u hierbij toegang tot www.infoleek.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door InfoLeek en derden zijn aangeleverd. InfoLeek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.infoleek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van InfoLeek.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij InfoLeek. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van InfoLeek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij overtreding van bovengenoemde is www.infoleek.nl genoodzaakt om per overtreding een bedrag van €90,- in rekening te brengen voor de desbetreffende persoon of instantie.

Aangeleverd materiaal
Indien derden materiaal wat bestaat uit bijvoorbeeld teksten, foto’s en video’s aanleveren/overdragen aan InfoLeek ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot eigendommen en copyright bij de persoon die het materiaal aanlevert. InfoLeek behoudt zich daarbij het recht dat er materiaal wat door derden aangeleverd is gepubliceerd kan worden waarbij er sprake is van een eigendom of dat er copyright op berust. De inzender vrijwaart InfoLeek van claims van rechthebbende indien ten onrechte auteursrechtelijk beschermde materialen worden ingezonden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

———————————————————————————————————–

 

Privacy Policy www.infoleek.nl:

www.infoleek.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Uw persoonlijke gegevens:
We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

www.infoleek.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. www.infoleek.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. www.infoleek.nl privacy beleid is hier niet
van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar [email protected]

Back to top button