Herdenking en bevrijding 2014 Leek en omstreken

LEEK E.O. – Op zondag 4 mei worden in de gemeente Leek op diverse plaatsen herdenkingen georganiseerd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een ieder wordt uitgenodigd aan de herdenkingen deel te nemen.

Het wordt op prijs gesteld de Nederlandse vlag (zonder oranje wimpel) halfstok te hangen. Dit moet gebeuren van 18.00 uur tot zonsondergang (circa 21.10 uur).

ENUMATIL

Het 4 mei-comité Enumatil organiseert om 19.30 uur een bijeenkomst bij de molen in het dorp. Het thema is “Hoe geven we de herinnering een stem”. Aan de herdenking wordt meegewerkt door violiste Christel Postma.

LEEK

Om 19.40 uur kunnen belangstellenden zich verzamelen bij het Gemeentehuis van Leek voor een stille tocht naar het centrum. In verband met de reconstructie van het centrum van Leek vindt de herdenking dit jaar geheel plaats bij het Joodse Schooltje aan de Samuël Leviestraat.

Attentie: In verband met wegwerkzaamheden aan de Tolberterstraat is het gemeentehuis mogelijk alleen lopend of per fiets bereikbaar via de Van Panhuyslaan!

Om 20.00 uur vindt daar een plechtigheid plaats. Na de twee minuten stilte is er een kort programma, waaraan wordt meegewerkt door leerlingen van de basisscholen Hasselbraam en de Van Panhuysschool (die het monument op De Dam hebben geadopteerd) en De Tweesprong. Burgemeester B.C. Hoekstra van de gemeente Leek houdt een toespraak.

Namens de Samuël Levie-Stichting zal mevr. Gerda Wolters-Hof een gedicht voordragen. Aansluitend kunnen bloemen worden gelegd bij het Schooltje. Leden van de Chr. Muziekvereniging Harmonie en Het Leeksterbloempje zorgen voor muzikale omlijsting en Scouting Nienoord en Waterscouting De Bevers zijn aanwezig met fakkels.

De organisatie is in handen van het ‘4 mei-comité Leek’.

TOLBERT

In Tolbert vindt om 19.15 uur een oecumenische herdenkingsbijeenkomst plaats in de dorpskerk op initiatief van de Protestantse gemeente Leek/Oldebert. Aansluitend volgt een stille tocht naar de begraafplaats, waar bloemen worden gelegd bij de graven van twee gesneuvelde geallieerde piloten. Wethouder H. Morssink van de gemeente Leek is bij deze plechtigheid aanwezig en zal een toespraak houden. Bij de plechtigheid zijn leerlingen van de basisscholen De Beelen en Regenboog uit Tolbert aanwezig.

ZEVENHUIZEN

De Stichting Promotie Zevenhuizen legt bloemen bij het herinneringsmonument aan De Haspel en bij de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Hierbij is wethouder T.H. Haseloop-Amsing namens de gemeente Leek aanwezig.

 

VIERING OP 5 MEI

Op maandag 5 mei wordt de bevrijding gevierd. Het wordt op prijs gesteld op deze dag de Nederlandse vlag (zonder oranje wimpel) uit te hangen.

BEVRIJDINGSBIJEENKOMST

Het 4 mei-comité Leek organiseert om 20.00 uur in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1 in Leek, een Bevrijdingsbijeenkomst. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het Kinderkoor van Kunstbedrijven Westerkwartier, het Popkoor Leek, pianist Elwin Dijck, bandoneonspeelster Trudy Vroom, en de band Rock Revelation. Verder worden video-interviews afgespeeld van een oudere en een jongere veteraan en houdt voorzitster Marjan Ruiter een toespraak. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door leerlingen van rsg de Borgen (Nijeborg) en is gratis toegankelijk. Ter dekking van de kosten wordt een collecte gehouden.

Back to top button