Uitnodiging Gebiedsbijeenkomst Westerkwartier EHS / Droge Voeten 2050

TOLBERT – Het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen organiseren een informatieve bijeenkomst op maandag 12 mei 2014 van 20:00 – 22:00 uur in Zaal Koetshuis in De Postwagen, Hoofdstraat 53, 9356 AV Tolbert.

Tijdens deze bijeenkomst staan twee belangrijke ontwikkelingen centraal. De meerjarige gebiedsopgave over de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarbij de waterveiligheid – nu en in de toekomst – een belangrijke plaats inneemt. In het project Droge Voeten2050 onderzochten de provincie en het waterschap gezamenlijk de mogelijkheden om deze waterveiligheid te waarborgen.
In de gekozen gebiedsgerichte aanpak is veel ruimte voor maatwerk. Op deze avond willen waterschap en provincie met de bewoners in gesprek en hun vragen, opmerkingen en suggesties inventariseren. Daarom wordt ieders aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Back to top button