Praktisch verkeersexamen basisscholen

LEEK – Gemeente Leek organiseert dit jaar in samenwerking met vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland het praktisch verkeersexamen voor basisscholen. Het examen vindt plaats op maandag 12 mei en dinsdag 13 mei. Er nemen 10 basisscholen met 235 kinderen uit de groepen 7/8 hieraan deel.

Het schriftelijk examen hebben de kinderen al op 10 april gemaakt. Tijdens dit examen is getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Maar verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Verkeer is vooral praktijk. In het kader van verkeersveiligheid is het dan ook erg belangrijk dat dit examen wordt georganiseerd.

De kinderen rijden een route door Leek die is aangegeven met pijlborden. Tijdens de route worden de leerlingen geobserveerd vanuit zeven controleposten. Er wordt gelet op het verkeersgedrag en juist toepassen van de verkeerskennis. Voorafgaand aan de proef worden de fietsen gecontroleerd en wordt er een korte instructie gegeven. Twee dagen na het examen krijgen de leerlingen op school te horen of ze zijn geslaagd.

De start en finish zijn bij Sportcentrum Leek. De route loopt door de wijk de Wolveschans en gaat via het Pierkesveld weer terug naar het sportcentrum. De route is zo gekozen dat veel verschillende verkeerssituaties in de route voorkomen. Gedurende twee dagen fietsen leerlingen van 9.00 uur ’s ochtends tot 15.00 uur ’s middags de route.

Medewerkers van gemeente Leek en vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland zetten de examenroute uit. De controleposten worden bemand door vijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. Het examen wordt verder mogelijk gemaakt met financiële steun van de schoolbesturen Westerwijs en Penta Primair en de provincie Groningen.

Back to top button