Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen werken aan een betrokken gemeente’

LEEK – CDA, PvdA en GroenLinks gaan het college vormen in de gemeente Leek. De heren Hans Morssink (CDA), Ben Plandsoen (PvdA) en Rien Honnef (GroenLinks) zijn de wethouderskandidaten. De fractievoorzitters van de drie partijen en de drie beoogde wethouders hebben op 16 mei 2014 het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen werken aan een betrokken gemeente’ gepresenteerd.

In het coalitieakkoord geven CDA, PvdA en GroenLinks aan dat zij op zoek willen naar samenwerking en betrokkenheid. Samenwerking en betrokkenheid van inwoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en gemeenteraad bij het vormgeven van hun eigen lokale samenleving. Ook willen de coalitiepartijen betrokkenheid van de gemeente bij inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden, door hier actief beleid op te voeren. Op de diverse beleidsterreinen zullen de keuzes ook steeds gemaakt worden vanuit het uitgangspunt om dit op een duurzame manier te doen, voor de woonomgeving, het milieu en daarmee ook voor het welzijn van de inwoners.

 

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. In het akkoord staat in het kort een gezamenlijke visie beschreven van coalitiepartners. Ook staan drie thema’s benoemd die deze collegeperiode op allerlei onderwerpen hun invloed zullen hebben: de decentralisaties in het sociale domein, de gemeentelijke herindeling en de financiën. Vervolgens is op een aantal onderwerpen in het akkoord benoemd hoe de coalitiepartners dit willen aanpakken.

 

Formateur Hans Morssink heeft het coalitieakkoord op 16 mei officieel aan de gemeenteraad aangeboden. In de raadsvergadering van 21 mei a.s. vindt de bespreking van dit akkoord in de raad plaats. Aansluitend installeert de raad de drie wethouders en de drie raadsleden die de zetels van de wethouders in zullen nemen.

 

Het coalitieakkoord is een opdracht van de drie coalitiepartijen aan het college van burgemeester en wethouders om dit akkoord de eerstkomende jaren inhoud te geven.

 

Portefeuilleverdeling college

Aan het coalitieakkoord is een overzicht toegevoegd van de beoogde portefeuilleverdeling van de leden van het nieuwe college.

   .
Back to top button