Uitreiking gemeentelijke legpenning in Lettelbert

LETTELBERT – Zaterdagmiddag heeft burgemeester Hoekstra van de gemeente leek de gemeentelijke legpenning uitgereikt aan de heer Bé van der Veen. De heer Bé van der Veen is in de afgelopen tientallen jaren als vrijwilliger zeer actief geweest binnen maatschappelijke, culturele en toeristische aspecten in de gemeente Leek.

Het betreft zijn activiteiten bij:

 • Het Nivon Natuur Kampeerterrein “Lettelbert” te Lettelbert;
 • De Speelgroep Leek;
 • Het Sprookje;
 • De Partij van de Arbeid, afdeling Leek;
 • Twee films over de “Schatkamer van Nienoord” en “De historie van de gemeente Leek”.

Hieronder worden zijn activiteiten per onderdeel benoemd en aangegeven welke impact deze hebben (gehad) voor de gemeente Leek, haar inwoners en andere mensen van buiten de gemeente Leek.

1. Het Nivon Natuur Kampeerterrein “Lettelbert”

De heer Van der Veen is dit jaar 25 jaar lid van de Beheercommissie van het kampeerterrein. Zijn functie was en is secretaris van de Beheercommissie en aanmeldadres voor de kampeerders die een plek willen bespreken. Ook is hij altijd zeer actief bij de jaarlijkse werkdagen, waarop de vrijwilligers het kampeerterrein weer gereed maken om de gasten te kunnen verwelkomen. Aan het einde van het kampeerseizoen wordt het kampeerterrein weer door de vrijwilligers afgesloten op een dusdanige manier dat eventueel vandalisme tot een minimum beperkt wordt. De heer Van der Veen is zelfs bereid om voor deze zaken een of meerdere dagen vrijaf te nemen van zijn werk. Het vermelden waard is dat het kampeerterrein dit jaar 40 jaar geleden is geopend, waarbij ook de vader van de heer Van der Veen nadrukkelijk betrokken was.

De impact van de werkzaamheden van de heer Van der Veen voor het kampeerterrein hebben tot gevolg dat, in samenwerking met ongeveer 30 vrijwilligers, het kampeerterrein nu al 40 jaren gasten kan ontvangen uit alle delen van Nederland en van ver daar buiten. Er vinden jaarlijks circa 2500 overnachtingen plaats op het kampeerterrein en dit heeft zeker een positief effect op het sociale, economische en toeristische leven in het dorp Lettelbert en in de gemeente Leek.

 2. De Speelgroep Leek

De heer Van der Veen is in het seizoen 1988/1989 bij de Speelgroep Leek gekomen. Hij speelde toen in het stuk “De Spaarvarken” van Eugene Labiche en Botho Strauss de rol van notaris Felix Renaudier. Jan Kooistra, destijds recensent van de Leekster Courant, schreef in de recensie van het “Spaarvarken” over de heer Van der Veen:
“Bé van der Veen was de in liefde voor Blanche ontstoken notaris. De nog jeugdige notaris, die zo graag de hand van Blanche wil hebben, krijgt die ook als het gezelschap na een dagje Parijs in moeilijkheden is geraakt”.
Tijdens de voorbereidingen van de voorstellingen heeft de heer Van der Veen zich meteen beziggehouden met de publiciteit voor de voorstellingen. Naast het spelen van een rol tijdens de jaarlijkse voorstellingen heeft de heer Van der Veen gedurende zijn eerste verenigingsjaren een rol gespeeld in de publiciteit.

In 1994 is de heer Van der Veen toegetreden tot het bestuur van de Speelgroep Leek, Waarbij hij sinds mensenheugenis de functie van penningmeester tot op heden vervult. Verder maakt hij al sinds jaren deel uit van de sponsorcommissie teneinde voldoende geld binnen te halen om de voorstellingen mogelijk te maken. Daarnaast neemt de heer Van der Veen vele organisatorische zaken op zich ten aanzien van de voorstellingen. Gedurende heel veel jaren heeft de heer Van der Veen steeds een week voorafgaande aan de voorstellingen vrij genomen om allerlei zaken voor de voorstellingen te regelen. Niet alleen ten aanzien van zijn eigen penningmeesterzaken (kaartverkoop, kaart- en cateringkassa), maar ook zaken als steigers voor het licht bestellen, halen en opbouwen, cateringspullen halen bij de Fa. Hettema, aggregaat halen bij Borent, tenten opbouwen etc. Tijdens de “opruimzondag” is de heer Van der Veen altijd tot het laatst aanwezig om bij het afbreken te helpen en daarna de gebruikte spullen weer weg te brengen. Een belangrijk deel van die spullen wordt jaarlijks thuis bij hem op zolder opgeslagen.

En dan volgen voor de heer Van der Veen natuurlijk elk jaar de financiële afwikkelingen van de voorstellingen. Met andere woorden: de heer Van der Veen heeft zich zo langzamerhand onmisbaar gemaakt voor de Speelgroep Leek.
De impact van al het werk dat de heer Van der Veen gedurende al die jaren heeft verricht en nog steeds verricht is dat jaarlijks honderden mensen de voorstellingen van de Speelgroep Leek bezoeken en daar veel plezier aan beleven. Ook voor de gemeente Leek zijn deze voorstellingen in cultureel en promotioneel opzicht van belang.

3. Het Sprookje

Zover nagegaan kan worden, speelt de heer Van der Veen sinds 1990 (maar vermoedelijk al wat langer) jaarlijks een rol in het te spelen toneelstuk. Zoals bekend, wordt het Sprookje onder auspiciën van Het VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) jaarlijks uitgevoerd voor de leerlingen van het openbaar onderwijs in de gemeente Leek. Het Sprookje heeft in 1997 van de gemeente Leek de Leekster Tak ontvangen.

Om jaarlijks mee te kunnen doen, moest de heer Van der Veen twee dagen vrij nemen van zijn werk. Wanneer het met zijn werk lukte, nam hij meerdere dagen vrij om met de opbouw van het decor, licht en geluid te helpen. Ook staat hij zijn vrouw Nienke terzijde, die voor de catering van de spelers zorgt gedurende de twee speeldagen. De impact van het Sprookje is groot in de gemeente Leek; wie kent het Sprookje niet?! Duizenden kinderen en volwassenen hebben het bezocht en ervan genoten.

 4. Betrokkenheid bij twee films

Om over dit onderwerp nog wat meer gegevens boven tafel te krijgen, is contact geweest met de heer J. Engels van de afdeling Middelen en Bestuursondersteuning. Helaas is niet meer terug te vinden dan datgene wat hieronder beschreven is.

De heer Van der Veen is betrokken geweest bij twee films:

 • Een film van de NCRV in het programma Willem Wever over “De schatkamer van Nienoord”.
  Deze film gaat over de sage van de Schelpengrot op het Landgoed Nienoord. Deze film is vermoedelijk door tienduizenden kinderen op de televisie gezien en ook nu nog te bekijken op internet. De heer Van der Veen speelt in deze film een (bescheiden) rol.
 • Een film over de historie van het Landgoed Nienoord en de gemeente Leek. Deze film wordt nog regelmatig vertoond in het bezoekerscentrum op het Landgoed Nienoord. Deze film is ook door zeer veel bezoekers aan het landgoed bekeken.

 5. De PvdA, afdeling Leek

Alhoewel de heer Van der Veen geen structurele functie heeft vervuld, is hij wel degelijk in de afgelopen tientallen jaren actief geweest met meerdere tijdelijke activiteiten, zoals:

 • Enkele keren op de kieslijst voor de gemeenteraadverkiezingen gestaan;
 • Het nemen van het initiatief tot het opzetten van een website;
 • Schrijver van stukken met betrekking tot de infrastructuur Leek voor het PK’tje (partijkrant);
 • Lid van de kandidaatstellingscommissie;
 • Indienen van tientallen amendementen op concept verkiezingsprogramma’s.

De impact van deze activiteiten zijn direct en indirect van belang voor het democratisch functioneren van de partij en de gemeente Leek.

Samenvatting

De heer Bé van der Veen is gedurende tientallen jaren als vrijwilliger actief bij verschillende maatschappelijke, culturele en toeristische geweest. In ieder geval kan gesteld worden dat zijn inzet en enthousiasme die de heer Van der Veen tentoongespreid heeft voor de diverse verenigingen en organisaties “niet onopgemerkt” zijn gebleven!

Foto’s: Jan Beets   www.westnieuws.nl

 

Back to top button