Samensmelting Noordermaat & De Oude Ulo

LEEK – Maatschappelijke organisaties Noordermaat en De Oude Ulo hebben besloten om per ingang van dinsdag 1 juli 2014 samen verder te gaan als één brede welzijnsorganisatie in de gemeente Leek. Vanaf nu valt De Oude Ulo onder Stichting Noordermaat. 

Positieve ontwikkeling Waar Noordermaat het maatschappelijk werk in de gemeente Leek verzorgde, richtte De Oude Ulo zich op welzijnswerk. Door krachten te bundelen ontstaat nu bredere kennis op tal van terreinen, wat de kwaliteit van de dienstverlening ten goede komt. Beide organisaties zien deze ontwikkeling dan ook als een mooie stap richting de toekomst.

Wat betekent dit voor cliënten?
Voor cliënten van Noordermaat en De Oude Ulo verandert er vrijwel niets: continuïteit blijft gewaarborgd en men kan blijven rekenen op kwaliteit en zorgvuldigheid. Het bezoekadres blijft eveneens ongewijzigd: Rodenburg 1B, 9351 PV Leek.

Back to top button