Herinrichting Samuël Leviestraat in voorjaar 2015

LEEK – De herinrichting van de Samuël Leviestraat in Leek in 2013 heeft destijds nogal wat reacties opgeleverd, omdat velen de situatie op verschillende punten onveilig vonden. Zowel van burgers als van deskundigen kwamen gevraagd en ongevraagd verschillende suggesties binnen ter verbetering van de situatie.

Daarop is een plan met maatregelen opgesteld, dat in maart 2014 door de raadscommissie is behandeld. Ook daar werden nog weer oplossingen aangedragen.

 

Het blijkt, dat verkeersaanpassingen op verschillende manieren mogelijk zijn. Meerdere  knelpunten zijn echter vrij ingewikkeld en niet eenvoudig oplosbaar. De gemeente ziet de noodzaak van aanpassing in en vindt een zorgvuldige afweging nodig. Daarvoor hebben de deskundigen meer tijd nodig.

In september gaan bestuurders, ambtenaren en externe adviseurs om de tafel om definitieve oplossingen te zoeken. De plannen moeten vervolgens nader uitgewerkt worden en weer voorgelegd aan de raadscommissie van de gemeente Leek. Als de raad instemt, kunnen de plannen verder voorbereid worden. Het ligt in de verwachting dat de uitvoering kan plaatsvinden in het voorjaar van 2015.

Back to top button