Nieuwe toekomst rijtuigcollectie Museum Nienoord

LEEK – Stichting Paard en Karos en Museum Nienoord werken samen aan een nieuwe toekomst voor de rijtuigcollectie. Het beheer van de unieke rijtuigcollectie, die vanaf 1958 in beheer was bij het museum in Leek, wordt overgedragen aan een nieuwe stichting, die in opdracht van eigenaar Paard en Karos de exploitatie van het rijtuigdepot op zich zal nemen. In de toekomst zal de rijtuigcollectie niet meer alleen in Leek  maar op veel meer locaties in Nederland bewonderd kunnen worden.

Met ingang van 2015 zal Museum Nienoord zich met name gaan richten op de regionale en provinciale cultuurhistorie. Bij exposities en activiteiten komt de nadruk te liggen op thema’s die verbonden zijn met de geschiedenis van de borg en de regio. Het museum gaat daarmee nadrukkelijk verder op de ingeslagen weg met de transformatie van Nationaal Rijtuigmuseum naar Museum Nienoord.

Museum  Nienoord zal voortaan duidelijk haar nieuwe gezicht laten zien als cultuurhistorisch centrum voor de omgeving, waarbij nauw wordt samengewerkt met regionale organisaties. Daarnaast blijft het museum aandacht besteden aan de rijtuiggeschiedenis, zoals in de huidige vaste expositie Bestemming Bereikt.

Het museum hoopt zo ook een passend antwoord te hebben op de forse bezuinigingen waarmee de organisatie sinds enkele jaren kampt. De exploitatiesubsidie van gemeente en provincie is geslonken tot een derde van de oorspronkelijke subsidie. Dit maakt een kleine en slagvaardige organisatie noodzakelijk. In de komende periode moet duidelijk worden op welke manier het museum haar continuïteit kan waarborgen als belangrijke cultuurhistorische voorziening in het Westerkwartier.

   
Back to top button