OZB omhoog door bezwarenafhandeling

LEEK – De gemeente Leek adviseert inwoners die bezwaar willen maken tegen de WOZ-waarde dit rechtstreeks met de gemeente te doen en niet via een no cure no pay bureau of makelaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift maakt dat namelijk niets uit. Het bureau of de makelaar krijgt een paar honderd euro op zijn rekening bijgeschreven als kostenvergoeding als het bezwaarschrift gegrond blijkt, terwijl het voordeel voor de inwoner enkele tientjes is. Bovendien worden de verstrekte kostenvergoedingen uiteindelijk doorberekend aan alle belastingbetalers.

 

Kostenvergoeding bureau of makelaar

De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars, die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet waardering onroerende zaken. Diverse argumenten worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het is goed om te weten dat deze bureaus en makelaars een kostenvergoeding krijgen die de gemeente moet betalen. Als er bezwaar wordt gemaakt tegen de WOZ-waarde van een woning en de WOZ-waarde wordt bijvoorbeeld verlaagd met € 10.000,- betekent dit voor de eigenaar van de woning een voordeel op de aanslag onroerendezaakbelasting van € 14,78. Het bureau of de makelaar krijgt echter een paar honderd euro uitbetaald.

 

Bezwaren melden bij gemeente

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Als u van mening bent dat de gemeente een fout heeft gemaakt, adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente Leek via telefoonnummer (0594) 55 15 15. In het telefoongesprek maakt u uw bezwaar kenbaar. U wordt binnen vijf werkdagen teruggebeld door de taxateur die de WOZ-waarde heeft vastgesteld. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij de waardebepaling, zullen we dit herstellen en ontvangt u een verminderingsbeschikking. Als u zich niet kunt vinden in de uitleg kunt u alsnog formeel een bezwaar indienen.

Gemeente Leek

   .
Back to top button