Extra maatregelen na vele klachten over hondenpoep in de gemeente

LEEK – Honden zorgen voor veel plezier, maar soms ook voor overlast. Hondenpoep is steevast een grote ergernis. De laatste tijd nemen de klachten over hondenpoep toe. Vooral uit de wijken Rodenburg en De Wolveschans en ook uit de van Panhuyslaan komen klachten van mensen met poep aan hun schoen of fiets. De gemeente neemt deze klachten serieus en informeert hondenbezitters daarom extra over het beleid. Daarnaast voert de gemeente controles uit, met name bij scholen, speelterreinen en in het centrum van Leek.

Opgeruimd staat netjes

Hondenpoep op straat en in het openbaar groen is één van de grootste ergernissen van mensen. Wij vertrouwen op het besef van de hondenbezitters dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond. Gelukkig doen veel hondenbezitters dit netjes, maar het kan nog beter. Wij willen – en dat geldt ook voor veel inwoners – ook de groep hondenbezitters die zich nog niet aan de regels houdt, meekrijgen in het positieve gedrag van de meerderheid. Hebt u een hond en laat u uw hond uit in de openbare ruimte? Ruim altijd de uitwerpselen op. Zo voorkomt u boze buren en ook een boete, die de politie of opsporingsambtenaar van de gemeente kan uitschrijven. Het opruimen kan met een schepje of zakje. Het zakje met inhoud hoort thuis in de grijze container.

Bekeuring

Het is verplicht een hond aan de lijn te hebben, een opruimmiddel bij zich te hebben en poep op te ruimen. Hondenbezitters krijgen bij een overtreding een waarschuwing en bij de tweede keer een boete.  Op dit moment bedraagt de boete voor het niet opruimen van hondenpoep € 140,00 en voor het niet bij zich dragen van een opruimmiddel € 90,00. De boete voor het ten onrechte los laten lopen van een hond bedraagt € 90,00.

Melding

De meeste hondenbezitters houden zich keurig aan de regels. Toch is het misschien niet voor iedereen duidelijk wat die regels nu precies inhouden. Meer informatie over het gemeentelijk hondenbeleid staat op www.leek.nl/hondenbeleid. Hier kunt u ook uw klachten over de vervuiling van de straat kwijt. Meld uw klacht via het meldingsformulier of bel de gemeente via 140594 of 0594 – 55 15 15.

5 Reacties

Back to top button