Louwe Mulder ontvangt legpenning van de gemeente Leek

TOLBERT – Zaterdagmiddag heeft burgemeester Hoekstra de gemeentelijke legpenning uitgereikt aan de heer Louwe Mulder. De reden hiervoor is de onschatbare waarde van de heer Mulder voor het dorp Tolbert. Elke vereniging doet nooit vergeefs een beroep op zijn betrokkenheid; hetzij in financiële, faciliterende dan wel in materiële zin. De heer Mulder is een gedreven ondernemer, maar zijn betrokkenheid bij Tolbert, in de ruimste zin van het woord, overstijgt zijn professionele belang ruimschoots.

Aanvraag
Louwe Mulder neemt ruim 45 jaar een centrale positie in de Tolberter gemeenschap in. Met zijn inzet, gedrevenheid, creativiteit en enthousiasme is hij al jarenlang een stimulerende factor voor activiteiten van grote verscheidenheid in het dorp Tolbert. Zijn betrokkenheid bij het Tolberter verenigingsleven, de scholen en de dorpsgemeenschap in het algemeen overstijgt het (professionele) belang van de ondernemer ruimschoots. Vaak werden initiatieven en activiteiten, die in het dorp plaatsvinden, belangeloos door Louwe Mulder gefaciliteerd. Louwe Mulder is vooral een gevoelsmens, die er veel belang aan hecht dat er in het dorp Tolbert een rijke sociale band blijft bestaan. Als hij daarbij een helpende hand (financieel of faciliterend) kan bieden, zal er niet tevergeefs een beroep op hem worden gedaan.

Aanleiding
Op 20 juni 2015 wordt in de HJC manege een grote reünie van de Landelijke Pony en Rijvereniging Nienoord georganiseerd. De organisatie van dit evenement verwacht 500 reünisten te verwelkomen.
Op deze dag zal een splinternieuwe springaccommodatie worden geopend. De opening van deze springaccommodatie zal worden opgeluisterd met diverse activiteiten (onder andere een demonstratie van de Tolberter ruiter Jan Burema. Louwe Mulder was vanaf de aanvang bij de ponyclub betrokken. De opening van nieuwe springaccommodatie vormt een prachtige aanleiding om de geweldige ontwikkeling te illustreren, die de manege onder leiding van Louwe Mulder heeft doorgemaakt. De reünie plaatst deze ontwikkeling in een passend historisch kader.

Overzicht activiteiten
Ruiter/HJC manege
Als (talentvol) ruiter was Louwe Mulder in de jaren zeventig al kind aan huis in de HJC-manege, die midden in het dorp was gelegen. De paardensport nam destijds al een centrale plaats in het dorp in. De HJC-manege is al jarenlang de thuisbasis voor tal evenementen, waar de paardensport centraal staat. Het grote jaarlijkse springconcours Indoor Tolbert, dat landelijke bekendheid geniet, mag in dit verband niet onvermeld blijven. Maar ook de jaarlijks georganiseerde veulenveiling Westerkwartier trekt veel bezoekers. Daarnaast is de HJC-manege ook de thuisbasis voor niet-paardensport gerelateerde initiatieven zoals de Kerstmarkt, de rommelmarkt.

Overname De Postwagen
In de jaren tachtig nam Louwe Mulder het zalencentrum De Postwagen over. Van de inzet, gedrevenheid en creativiteit waarmee Louwe het ondernemerschap invulling heeft gegeven, heeft het dorp Tolbert meer dan gemiddeld profijt gehad. Het verenigingsleven in het dorp vond niet alleen onderdak voor het houden van vergaderingen en het organiseren van activiteiten. De Postwagen werd een begrip. Niet alleen in het dorp Tolbert, maar ook in de wijde omgeving. Het verenigingsleven en de in de gemeente gevestigde scholen deden nooit tevergeefs een beroep op de gastvrijheid, die Louwe Mulder hen al jarenlang heeft geboden. Van Sinterklaasvieringen, Kerstuitvoeringen tot Fredewalda-middagen, Louwe Mulder bood niet alleen onderdak, maar stimuleerde dergelijke initiatieven steeds met groot enthousiasme, die de dorpsgemeenschap ten goede zijn gekomen. De faciliteiten werden veelal belangeloos door hem geboden. Als het maar goed is voor het dorp, dan vond men Louwe aan zijn/haar zijde.

Foto’s: Herald Veenstra/InfoLeek

Back to top button