Gemeente Leek kiest speerpunten Lokale klimaatinitiatieven

LEEK – In de periode 2009-2012 heeft de gemeente Leek deelgenomen aan een aantal projecten in het kader van het Plan van Aanpak Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK).

Zo heeft de gemeente meegedaan aan Step2Save (energiebesparende maatregelen in huis), SLIM Wonen Westerkwartier, het project 100 auto’s op groengas in de gemeenten Leek en Noordenveld, het faciliteren van de streekproductenmarkt op landgoed Nienoord, en onderzoeken naar de oprichting van een Millenniumplatform en verkrijging van het Cittaslowkeurmerk. Voor een aantal van deze klimaatprojecten is externe subsidie ontvangen en zijn projecten uitgevoerd of opgestart.

Een aantal projecten loopt nog of is ondergebracht in bestaand beleid, maar nu de planperiode is verstreken is in overleg met de gemeenteraad voor 2013 en volgende jaren gekozen voor (voortzetting) van in elk geval twee speerpunten.

Het eerste is het opstellen van een beleidsplan voor energiezuiniger gebruik van Openbare Verlichting en Grond-, Weg- en Waterbouwinstallaties, inclusief de vervangings- en financieringsregeling. Op dit moment worden daarvoor de gegevens en gemeentelijke installaties geïnventariseerd.

Het tweede speerpunt is het project SLIM Wonen Westerkwartier. Dit project ondersteunt particuliere woningbezitters bij het toepassen van duurzame en energiebesparingsmaatregelen. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met de overige Westerkwartiergemeenten en een aantal bedrijven uit het gebied.

Gemeente Leek

Back to top button