Gemeente Leek stelt onderscheiding in voor jeugd

Advertentie Gemeente LeekLEEK – Op 20 februari 2013 heeft de raad van de gemeente Leek besloten een gemeentelijke Jeugdpenning toe te voegen aan de gemeentelijke onderscheidingen.

Reden voor het instellen van een onderscheiding voor jeugd is om het voor deze categorie 6 t/m 18 jaar ook mogelijk te maken hen te onderscheiden voor enorme inzet, bijzondere prestatie, reddingsactie of een landelijke prijs.

De gemeente Leek kent nu drie gemeentelijke onderscheidingen: De Leekster Tak, de gemeentelijke legpenning en de gemeentelijke Jeugdpenning.

 

Gemeentelijke legpenning en Jeugdpenning

a.   De gemeentelijke legpenning wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt ten behoeve van de gemeenschap van Leek. De verdiensten kunnen op elk terrein betrekking hebben. De gemeenteraad beslist over de toekenning van de penning. De uitreiking vindt bij voorkeur plaats bij een bijzondere gelegenheid.

b.   De gemeentelijke legpenning kan ook uitgereikt worden aan een kind/jongere (globaal van 6 tot en met 18 jaar) die in de gemeente Leek woonachtig is en zich belangeloos inzet of ingezet heeft voor anderen, voor de gemeente Leek of een bijzondere prestatie geleverd heeft. Hierbij kan gedacht worden aan een kind/jongere die een enorme inzet toont voor zijn of haar medemens, de natuur, of bijzondere prestaties levert of heeft geleverd op het gebied van cultuur of sport gedurende een bepaalde periode. Voor de doelgroep Jeugd (6 t/m 18 jaar) wordt een termijn van minimaal twee jaren gehanteerd. Vrijwilligerswerk kan bijvoorbeeld zijn: boodschappen doen of computerles geven aan ouderen of gehandicapten. Ook eenmalige, bijzondere prestaties kunnen beloond worden met een gemeentelijke Jeugdpenning. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld reddingsacties/heldendaden of jongeren die een landelijke prijs hebben gewonnen voor bijv. een werkstuk.

 

De uitreiking voor de gemeentelijke Jeugdpenning vindt plaats op 20 november, De dag van de rechten van het kind, van het betreffende jaar. Het is ook mogelijk om bij een bijzondere gelegenheid de gemeentelijke Jeugdpenning uit te reiken, bijv. bij een reddingsactie/heldendaad, behalen van een landelijke prijs of medaille.

 

Stichting Carnegie. Dit is het nationale heldenfonds dat een onderscheiding, herinneringsgeschenk of een andere beloning kan toekennen. Er kan bij een heldendaad/reddingsactie dus ook gekozen worden om een onderscheiding aan te vragen bij dit nationale fonds. De keuze tussen de gemeentelijke legpenning of een nationale onderscheiding wordt overlegd met de aanvragers van een onderscheiding voor heldendaad/reddingsactie.

 

Leekster Tak

De Leekster Tak wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich zodanig verdienstelijk heeft gemaakt dat de gemeente Leek daarvan langdurig of intensief heeft kunnen profiteren. De penning kan worden uitgereikt voor verdiensten op industrieel, sociaal, cultureel of ander terrein die de promotie van Leek hebben bevorderd. De verdiensten kunnen zich over langere tijd hebben uitgestrekt, maar ook betrekking hebben op een gebeurtenis in het jaar van de toekenning van de penning. Bij voorkeur wordt de penning uitgereikt aan een persoon of instelling van buiten de gemeente Leek, die als dank voor de bewezen diensten de ‘Leekster Tak’ mag komen halen (zoals dat vroeger gebeurde als herinnering aan een volbrachte schaatstocht naar Leek). De gemeenteraad beslist over de toekenning van de penning; de uitreiking vindt plaats in een speciale zitting van de raad, bij voorkeur op 11 november.

 

Wie kan voorstellen indienen?

Iedereen kan het hele jaar door een kandidaat aanmelden via een aanmeldingsformulier op de website www.leek.nl. Een aanvraag moet vier maanden voor de uitreiking bij de medewerker die Kabinetszaken behandeld binnen zijn.

 

Wie neemt het besluit tot toekenning?

Het collegevoorstel tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt voor advies aangeboden aan de raadscommissie. De gemeenteraad besluit tot de uiteindelijke toekenning van de Leekster Tak, gemeentelijke Jeugdpenning en gemeentelijke legpenning. Na advisering in de raadscommissie wordt de uitreiking georganiseerd samen met de aanvrager(s).

 

Meer informatie

Kijkt u voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.leek.nl. Of neemt u contact op met mevrouw L.T. Spa-Wagenaar, ook voor het toezenden van informatie en het aanvraagformulier.

Gemeente Leek

Back to top button