Rubber op kunstgrasvelden in de gemeente Leek

LEEK – Woensdagavond 5 oktober 2016 heeft het tv-programma Zembla (Vara, NPO 2) een item uitgezonden over met rubber ingestrooide kunstgrasvelden.

De gemeente Leek heeft ook een aantal voetbalkunstgrasvelden. Ze kunnen zich voorstellen, dat u naar aanleiding van de uitzending vragen heeft. De gemeente Leek wil u daarom attenderen op het onderzoek naar rubbergranulaat, dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft gedaan naar de veiligheid.

Uit dit onderzoek is gebleken, dat het rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s met zich mee brengt voor mensen die sporten op deze velden. Het RIVM geeft de gemeenten en de KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat. Meer informatie vindt u op de site van het RIVM en de KNVB.


Onderstaande verklaring van het RIVM is uitgegeven op donderdagmiddag 6 oktober 2016:

Mededeling RIVM: Sporten op kunstgrasvelden
Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.

Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

Geen rubbergranulaat op korfbal- en tennisvelden
De kunstgrasvelden voor korfbal en tennis in de gemeente Leek zijn niet met rubbergranulaat ingestrooid.

Archieffoto: Het kunstgrasveld van VEV’67 waar ook rubbergranulaat is ingestrooid.

Back to top button