Leerlingen van OBS De Beelen ontbijten met de burgemeester

LEEK/TOLBERT – Woensdagochtend 8 november 2017 om 8.45 uur nemen leerlingen van openbare basisschool De Beelen in Tolbert deel aan het Burgemeestersontbijt in het gemeentehuis van Leek. Samen met ongeveer 275 burgemeester uit heel het land wordt een gezond ontbijt genuttigd, om het belang van een goede ochtendmaaltijd te onderstrepen.

Elk jaar kiest het Nationaal Schoolontbijt een goed doel dat draait om het welzijn en de gezondheid van kinderen. Dit jaar is dat het Jeugdcultuurfonds.

Jeugdcultuurfonds Leek
Begin 2016 heeft de gemeente Leek zich al aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat jongeren uit gezinnen met een smalle beurs, wanneer zij dit graag willen, ook buiten schooltijd op bijvoorbeeld muziek- , beeldende activiteit, theater- of dansles kunnen. Ouders met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen kunnen terecht bij het fonds. Het fonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar.

Ook de Rabobank Foundation ondersteunt de missie van het Jeugdcultuurfonds – het helpen van kinderen uit kansarme gezinnen die graag hun creativiteit willen ontwikkelen – en draagt financieel bij. Door de gezamenlijke inzet van het Jeugdcultuurfonds, de gemeente en de Rabobank Foundation kunnen de komende jaren ongeveer 60 kinderen uit de gemeente deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten.

Beroep doen op het Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds werkt met een lokaal netwerk van intermediairs, een professional die op de hoogte is van de gezinssituatie. Dat zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een schoolarts, een maatschappelijk werker of een medewerker van een welzijnsinstelling. Zij doen de aanvraag voor een vergoeding van de kosten voor het kind. Als de aanvraag goedgekeurd is, wordt het lesgeld direct betaald aan de lesgever. Meer informatie vindt u op www.jeugdcultuurfonds.nl/groningen

Back to top button