Centrum Leek komende maanden beperkt bereikbaar vanwege werkzaamheden

LEEK – In het Centrum van Leek zijn er de komende periode op 3 plaatsen omleidingen voor auto-, bus- en fietsverkeer te verwachten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek. In het centrum van Leek worden op 3 plaatsen werkzaamheden uitgevoerd, namelijk:

Centrumhalte Leek: het verlengen van de bestaande bushaltekom in de Oosterheerdtstraat tot aan de rotonde.

Vredewoldplantsoen: het verbreden van het Vredewoldplantsoen bij de aansluiting met de Oosterheerdtstraat, inclusief het realiseren van een middengeleider.

Rotonde Euroweg – Lindensteinlaan:
– het verkleinen van het middeneiland van de rotonde in combinatie met het vergroten van het overrijdbare gedeelte
– het halteren van de bus richting de Auwemalaan op de rijbaan van de Lindensteinlaan
– de realisatie van een inritconstructie aan de zuidzijde van de rotonde, inclusief het vergroten van de opstelruimte tussen het fietspad en de rotonde.

Uitvoering en fasering
De werkzaamheden in het centrum van Leek worden in 4 fasen uitgevoerd. U kunt informatie daarover downloaden. Op de website van de provincie Groningen staat meer informatie over het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek.

Werkzaamheden vanaf 12 maart van start
De werkzaamheden gaan in principe op 12 maart van start. Dit is afhankelijk van de weeromstandigheden. Bij vorst worden de werkzaamheden uitgesteld. Vóór 16 mei moeten de werkzaamheden afgerond zijn.

Informatieavond op 8 maart in het Gemeentehuis
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden of bereikbaarheid van uw woning dan kunt u op 8 maart 2018 van 16.30 uur tot 20.00 uur terecht in het gemeentehuis van Leek. Medewerkers van de gemeente en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Veiligheid
De werkzaamheden worden uitgevoerd met onder meer diverse machines en vrachtwagens. Wij verzoeken u om u aan de veiligheidsvoorschriften rond de werkzaamheden te houden en uit de buurt van de machines te blijven.

Mogelijke overlast van de werkzaamheden wordt beperkt tot een minimun.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek
De gemeente Leek en de provincie Groningen willen de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor moet langs de route een aantal maatregelen genomen worden. Het maatregelenpakket HOV Leek is op 1 april 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Leek en op 23 september 2015 hebben Provinciale Staten hierover een besluit genomen. Meer informatie over het project HOV Leek vindt u op www.provinciegroningen.nl/hovleek.

Te downloaden:
Fasering werkzaamheden centrum HOV-Leek

 

Back to top button