Belangrijke innovatie van Gronings en Tolberter bedrijf in de glasindustrie

TOLBERT/GRONINGEN – Minder glas in de glazen verpakkingen voor voedsel en dranken, om zo kosten en energie te besparen. Dat is het doel van de bedrijven XPAR Vision uit Groningen en STT Products uit Tolbert. Zij gaan aan de slag met de ontwikkeling van een intelligente smeerrobot voor de glasverpakkingsindustrie.

Deze robot voorkomt dat tijdens de productie glas aan de mallen voor de verpakking blijft hangen en glazen verpakkingen veel dikker worden dan nodig. De provincie verleent € 131.348,- subsidie aan dit project vanuit [email protected] (10% van de kosten) als cofinanciering op de bijdrage uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Op dit moment zijn glazen verpakkingen standaard zo’n 30-40% dikker dan nodig. De nieuwe robot gaat veel nauwkeuriger te werk en kan de hoeveelheid glas tot ca. 30% verminderen. Dit levert een aanzienlijke besparing van kosten en energie op in de glasindustrie. Naar verwachting zorgt uitvoering van het project voor ca. 15 fte werkgelegenheid bij de beide bedrijven (9 HBO en 6 LBO/MBO) en 5 fte werkplekken bij toeleveranciers in de regio Noord-Nederland.

Wereldwijde verkoop
XPAR Vision B.V. is specialist op het gebied van sensortechnologie voor de wereldwijde glasverpakkingsindustrie en heeft 46 medewerkers in dienst. STT Products B.V. is specialist op het gebied van het ontwerpen en ontwikkelen van geautomatiseerde machines en robotcellen die bedrijfsprocessen vereenvoudigen en versnellen en heeft 25 mensen in dienst. STT gaat de machines in Tolbert fabriceren en XPAR Vision gaat de systemen wereldwijd verkopen.

Over EFRO
Het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld voor innovatieve MKB’ers in Noord-Nederland, die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het EFRO-programma uit.

[email protected]
De provincie zorgt voor cofinanciering vanuit [email protected], het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. Het doel van [email protected] is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen.

Back to top button