Cultuur verbindt (in) het Westerkwartier, manifest aangeboden aan gemeenten

WESTERKWARTIER – Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van de gemeente Winsum samen op in de nieuwe gemeente het Westerkwartier. Het Westerkwartier kenmerkt zich onder andere door een grote rijkdom aan cultureel erfgoed, maar ook door de vele uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

De nieuwe gemeente heeft, in vergelijking met andere Groninger gemeenten, het grootste aantal culturele verenigingen en instellingen. Dit laat zien dat cultuur voor de inwoners een grote en belangrijke rol vervult. Het is de uitdaging om dit culturele kapitaal voor alle inwoners van het Westerkwartier, jong en oud, rijk en arm, zichtbaar en toegankelijk te maken. Het cultuurbeleid moet aan tenminste drie belangrijke eisen voldoen. Dit zijn gelijk ook de punten van het cultuurbeleid die de inwoners gaan merken:

  • Zoveel mogelijk inwoners moeten optimaal moeten kunnen deelnemen aan de culturele activiteiten in de nieuwe gemeente;
  • Voor alle inwoners is er een structureel aanbod op het gebied van culturele en kunstzinnige vorming;
  • Het Westerkwartier behoudt haar aantrekkelijkheid en vergroot het museale aanbod door de cultuurhistorische waarden bewust te koppelen aan de toeristische doelstellingen.

Manifest aangeboden aan de politiek
Een groep bevlogen cultuurliefhebbers uit het Westerkwartier heeft het initiatief genomen om met elkaar om tafel te zitten en na te denken over de culturele mogelijkheden en het cultuurbeleid van het Westerkwartier. Deze ‘denktank cultuur Westerkwartier’, zoals de cultuurliefhebbers op dit moment verenigd zijn, heeft een inspraakavond georganiseerd waar het gehele culturele veld van de nieuwe gemeente input kon leveren voor de invulling van het nieuwe cultuurbeleid. Dit heeft geleid tot het culturele manifest. Dit manifest is op 25 mei in het Barontheater in Opende aangeboden aan de politieke partijen en bestuurders van het Westerkwartier.

Daarnaast wordt er gepleit voor de oprichting van een ‘Platform Cultuur’. Het culturele veld ziet namelijk dat er winst te halen valt uit samenwerking en dat elkaar kennen nieuwe kansen biedt. Verbinding, informatie en kennis delen zijn in dit verband de toverwoorden. Ook samenwerking met organisaties in andere domeinen, culturele levensloop als uitgangspunt en het behoud van festivals en andere evenementen vindt de organisatie belangrijk.

Cultuur moet een speerpunt worden
Voorzitter van de denktank, Aafke Hoek: ‘Er is heel veel opgebouwd op cultureel gebied in de vier gemeenten. Maar je ziet dat de gemeenten verschillend met cultuur omgaan. De ene gemeente besteedt er meer geld en aandacht aan dan de andere. Wij willen dat in de nieuwe gemeente cultuur belangrijk gevonden wordt, dat er beleid gemaakt wordt en dat de gemeente menskracht vrijmaakt voor cultuur. Dit manifest is de eerste aanzet daartoe.’

Dit manifest is voor de denktank een eerste aanzet om te komen tot een cultuurvisie voor de langere termijn. Om invulling te geven aan het cultuurbeleid van de nieuwe gemeente, zal een visie worden ontwikkeld, eerst voor de komende vier jaar maar uiteindelijk ook voor de langere termijn. Het culturele veld van het Westerkwartier zal zélf deze cultuurvisie opstellen.

Denkt u mee?
Mocht u ook in de denktank willen plaatsnemen, of uw input voor de cultuurvisie Westerkwartier willen geven, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijke ondersteuner van dit project: Rixt Vellenga, Beleidsmedewerker Sociaal Domein: [email protected] of met Aafke Hoek, voorzitter van de denktank: [email protected]

Back to top button