Winkelsluitingstijden Westerkwartier 2019 vastgesteld

WESTERKWARTIER – In het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier zijn afspraken gemaakt over de zondagsopenstelling van de winkels.

Dit heeft er in geresulteerd dat de raad van de gemeente Westerkwartier de Verordening winkelsluitingstijden 2019 op woensdag 13 februari 2019 heeft vastgesteld. De nieuwe regels uit deze verordening gelden vanaf zaterdag 16 februari 2019.

De nieuwe verordening
In de nieuwe winkeltijdenverordening is opgenomen dat supermarkten iedere zondag open mogen zijn tussen 13.00 – 17.00 uur. Verder is opgenomen dat er voor de overige winkels maximaal 6 koopzondagen komen. De gemeente gaat in overleg met ondernemers over welke zon- of feestdagen dit zijn. Per dorp kunnen deze dagen verschillend worden ingevuld. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de koopzondagen per kalenderjaar aan.

De gemeente weet dat er mensen in onze gemeente wonen die voor zondagsrust zijn, maar ook mensen die graag hun boodschappen op zondag willen kunnen doen. Met deze verordening wordt aan beide partijen tegemoet gekomen.

Overgangsregeling
Omdat het voormalige college van de gemeente Leek voor 2019 al 12 koopzondagen heeft aangewezen is een overgangsregeling opgenomen in de verordening voor het jaar 2019. Een overzicht van de koopzondagen in de voormalige gemeente Leek staat op de www.westerkwartier.nl

In het kader van de overgangsregeling krijgen de supermarkten in de voormalige gemeente Leek de mogelijkheid om voor 2019 een ontheffing aan te vragen om op de zondagen tot 18 uur open te zijn. De gemeente heeft de betreffende supermarkten gisteren benaderd om te bespreken hoe ze dit kunnen doen.

Back to top button