LEEK – Op woensdag 20 maart 2019 mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

De beide stempassen hiervoor ontvangt u in week 9, dat is de laatste week van februari. De gemeente Westerkwartier ligt binnen het grondgebied van twee waterschappen. Het is afhankelijk van uw adres of u mag stemmen voor het waterschap Noorderzijlvest of voor Wetterskip Fryslân. Het betreffende waterschap staat ook vermeld op uw stempas.

Ga naar https://www.westerkwartier.nl/verkiezingen voor alle informatie over de verkiezingen.


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com