Lezing over stads- en dorpsvogels op 14 maart met IVN Leek-Nietap

LEEK/NIETAP – Jan Schoppers is op donderdag 14 maart te gast bij de IVN-Leek/Nietap en geeft daar een presentatie over stadsvogels en MUS. Ook niet-leden van de IVN zijn bijzonder welkom op deze avond.

Eenvoudige telling dorps- en stadsvogels
Geen habitat is zo veranderlijk als het urbane gebied. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor vogels in dorpen en steden. Veel soorten nemen af, maar waarom verdwijnen er veel dorps- en stadsvogels?  Sovon is in samenwerking met Vogelbescherming MUS gestart in 2007. Het doel is om meer informatie te  verzamelen over de aantalsontwikkeling en verspreiding van algemene stadsvogels zoals Huismus, Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door de opzet een eenvoudig en weinig tijd kostend meetnet.

Op 8-12 telpunten worden alle vogels geteld binnen 5 minuten per punt en dat drie keer in het voorjaar tussen april en half juli.  Per telling ben je dus maximaal twee uur kwijt. Belangrijk is dat je ongeveer 30-40 soorten kunt herkennen. MUS is ook geschikt voor minder ervaren tellers bijvoorbeeld voor die meedoen aan de tuintelling.

Onderwerpen avond
Tijdens de avond komen het doel, telmethode, soorten, resultaten (tot en met 2018), gebruiksmogelijkheden en de ervaringen van tellers langs.  Ook de invoer in het veld met de app Avimap en de MUS-cursus worden behandeld. Iedereen met interesse voor broedvogels tellen met MUS is welkom https://www.sovon.nl/nl/MUS

De toegang is gratis en de koffie en thee staan klaar. Opgave en vragen over de avond via [email protected]

Wanneer: donderdag 14 maart, 19:30-22:00
Locatie: CazemierBoerderij / Bijschuur Hoofdstraat 27, 9356 AT Tolbert

Back to top button