WESTERKWARTIER – Donderdag 5 december 2019 ondertekenen de gemeente Westerkwartier, woningcorporaties Wold & Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en de huurdersvertegenwoordigers  de prestatieafspraken 2020.

De ondertekening vindt plaats bij Wold&Waard, Lindensteinlaan 75 in Leek om 9.00 uur. In de prestatieafspraken leggen genoemde partijen vast welke bijdrage zij in 2020 aan het woonbeleid leveren. Het uitgangspunt voor deze afspraken is de regionale Woonvisie 2015-2020. Een nieuwe deelnemer in het proces is de woningcorporatie Wierden en Borgen, die 185 woningen verhuurt in de dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd. Deze dorpen maken per 1 januari van dit jaar onderdeel uit van de gemeente Westerkwartier.

Ambitieuze afspraken
Speerpunten voor 2020 zijn het aantal beschikbare huurwoningen, betaalbaarheid, leefbaarheid, wonen met zorg en de verduurzaming van de woningen. In 2020 renoveert Wold & Waard circa 92 woningen naar het gemiddelde energielabel A+. Huisvesting Vredewold renoveert in 2020 28 seniorenwoningen naar energielabel A of A+. Wierden en Borgen streeft er naar in 2021 gemiddeld op energielabel B uit te komen. Voor wat betreft de betaalbaarheid onderzoeken de partijen in 2020 de inzet van de Voorzieningenwijzer. Dit is een adviesinstrument over mogelijke besparingen en regelingen. Daarnaast kunnen inwoners met een laag inkomen in 2020 weer een beroep doen op kwijtschelding van de rioolheffing.

Wold &Waard en Wierden en Borgen beschikken over een Leefbaarheidsfonds. In 2020 kunnen inwoners en gemeente nieuwe aanvragen indienen voor een bijdrage uit dit fonds. 

Nieuwe woonvisie
De gemeente, de corporaties en de huurdersvertegenwoordigers willen er voor zorgen dat inwoners met een lager inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen in het Westerkwartier. Ze trekken hierin dan ook gezamenlijk op. De partijen werken nu aan een nieuwe woonvisie, die naar verwachting voor de zomer gereed is. Deze visie dient als basis voor meerjarige prestatieafspraken voor de periode 2021-2024.


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com