PROVINCIE – Sinds 29 april geldt in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening. Met de nieuwe noodverordening wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Bij het opstellen van deze noodverordening is het landelijke model gevolgd. De grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige noodverordening hebben te maken met de verruiming van sportfaciliteiten voor jeugd, de mogelijkheid om vanaf 11 mei 2020 gedeeltelijk het onderwijs weer te starten en kinderopvang. De (minieme) wijzigingen rondom de sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens zijn tekstuele verduidelijkingen die geheel in lijn zijn met de vorige noodverordening.

Hieronder vindt u de nieuwe noodverordening zoals deze op 29 april 2020 is vastgesteld en van kracht is geworden.

Download de noodverordening


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com