RODEN – Traditiegetrouw vindt in Roden jaarlijks in september de Rodermarktfeestweek plaats, waarvan één van de onderdelen de Jaarbeurs van het Noorden is, bestaande uit een consumentenbeurs en diverse amusements- en muziekfestiviteiten op het evenemententerrein aan de Norgerweg te Roden.

Op dit moment wordt iedereen – particulieren, bedrijven, maar ook organisaties van evenementen – geconfronteerd met het Corona-virus alsmede de (overheids)maatregelen en gevolgen daarvan, hetgeen gevolgen heeft voor ons leven van alledag maar ook voor de organisatie en doorgang van evenementen.

Op dit moment zijn, zoals bekend, alle evenementen tot 1 september 2020 van overheidswege verboden en zijn de regels voor het (mogen) organiseren van evenementen daarna thans nog volledig onduidelijk.

Afgelasting
Gezien deze onduidelijkheid, de lange benodigde voorbereidingstijd van ons evenement, maar bovenal het niet kunnen garanderen van de volledige uitsluiting van risico’s ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers in verband met het COVID-19 virus, heeft het bestuur van de Jaarbeurs daarom besloten dat alle activiteiten van de ‘Jaarbeurs Roden’ tijdens de Rodermarktfeestweek voor 2020 geen doorgang zullen vinden.

Het bestuur heeft vanzelfsprekend zolang mogelijk bekeken of- en in welke vorm activiteiten toch eventueel doorgang konden vinden, doch – afgezien nog van het feit vanwege (overheids-)regelgeving en praktische onmogelijkheden zoals handhaving van een 1,5 meter-cultuur – gezien de verantwoordelijkheid die ze ervaren voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers, kan het bestuur gezien de omstandigheden niet tot een ander besluit komen.

Jaarbeurs activiteiten
Voor de goede orde merkt het bestuur van de Jaarbeurs nog op dat de ‘Jaarbeurs-activiteiten’ los staan van andere evenementen tijdens de Rodermarktfeestweek, zoals de warenmarkt op dinsdag de kermis en de kortebaandraverij op woensdag, waarvan de organisatie en het besluit tot al dan niet doorgaan bij andere partijen berust. Ook zijn- en blijven ze als organisatie met alle andere bij de Rodermarktfeestweek betrokken partijen in gesprek, om de mogelijkheid van organisatie van activiteiten en festiviteiten binnen het kader van de (wettelijke) mogelijkheden en volksgezondheid tijdens de Rodermarktfeestweek te bekijken.

Voor meer informatie klik hier.