PROVINCIE – Het Kopland heeft vorige week een telefonische hulplijn gestart vanuit de Vrouwenopvang in Drenthe en Groningen, bedoeld voor mensen in deze provincies die bang zijn dat hun thuissituatie uit de hand loopt.

Door het coronavirus zijn mensen meer thuis en dit kan spanningen of zelfs huiselijk geweld met zich meebrengen. De hulplijn 088 – 066 30 90 is vanaf 12 mei dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 23.00 uur.
Nu gezinnen veel samen thuis zitten, kunnen spanningen binnenshuis oplopen en wordt de kans op huiselijk geweld groter. Omdat we niet meer bij elkaar op bezoek kunnen en de kinderen niet of minder naar school gaan, is huiselijk geweld minder zichtbaar voor de buitenwereld.

Informatie en advies – met als doel de veiligheid thuis vergroten
Wanneer thuis de situatie dreigt ‘over te koken’ kan het fijn zijn om advies te krijgen van professionals, zonder dat er direct gevolgen of acties aan verbonden zijn. Met de telefonische hulplijn biedt Het Kopland mensen een handvat of vluchtweg, raad en daad. Doel is om de veiligheid thuis te vergroten.

Praten biedt lucht
Praten over de situatie thuis kan lucht bieden en licht schijnen op zaken die nu ongemerkt gebeuren – het bellen zelf is de grootste drempel en daarom is de telefonische hulp vrijblijvend. Paulien Sissingh, hoofd van de Vrouwenopvang in Groningen “Mensen die zich onveilig voelen, die vragen hebben en advies zoeken over en rondom huiselijk geweld kunnen bij ons terecht. Je kunt bij ons je verhaal doen – er wordt niet aangedrongen dat je de relatie moet beëindigen en er worden niet direct hulpverleners op je afgestuurd. We bieden een luisterend oor, informatie en advies. Indien nodig kunnen we ook ondersteuning en opvang bieden voor jou en je kinderen.”.

Jaren ervaring met hulp bij huiselijk geweld
Het Kopland heeft jarenlange ervaring met de opvang en begeleiding van vrouwen en kinderen die door huiselijk geweld hun thuis moeten ontvluchten. Partners van slachtoffers worden, indien mogelijk en veilig,. middels systeemgesprekken betrokken. Het Kopland biedt in Groningen ook de ambulante jeugdhulp ‘Veerkracht aan huis’ aan gezinnen waar onveiligheid dreigt; het gaat hier om begeleiding in de thuissituatie.

“Het Kopland heeft zowel in Groningen als Emmen een Vrouwenopvang met professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De hulplijn wordt door hen bemenst dus je praat altijd met iemand die jouw situatie begrijpt en kent. Iemand die goed luistert, en je kan informeren of adviseren. En indien de situatie thuis echt uit de hand dreigt te lopen en veiligheid onder grote druk staat kunnen we ook begeleiding en opvang bieden.” Aldus Imar van der Ark, hoofd van de Vrouwenopvang in Drenthe.

Samen tegen huiselijk geweld
De hulplijn van Het Kopland is 088 – 066 30 90. De hulplijn is dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur bereikbaar. De tijden dat de lijn niet bereikbaar is, worden mensen gewezen op de chatfunctie van Fier (https://www.fier.nl/chat) voor informatie en advies. We werken samen met Veilig Thuis en de WIJ-teams. In alle gevallen kun je via 0800 – 2000 terecht bij Veilig Thuis. Ben je in direct gevaar? Bel dan 112.


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com