WESTERKWARTIER – Het zijn ook voor gemeente Westerkwartier financieel zorgelijke tijden. Onlangs kwam wethouder Financiën Bert Nederveen al met een flinke waarschuwing. Voor volgend jaar voorziet hij nu al een verlies van 4,5 miljoen euro. Daar zijn de gevolgen van de Corona crisis nog niet in meegenomen. Ook de afloop van dit jaar ziet er zorgelijk uit.

Uitnodiging : Denk met de gemeenteraad mee
De gemeenteraad is zich weer aan het voorbereiden op de plannen voor 2021/2022. Hiervoor zijn er voor alle inwoners en organisaties ook twee avonden gereserveerd om met ideeën te komen waar de  gemeente in zou moeten investeren. Maar misschien nog wel belangrijker is de vraag waar de gemeente mogelijk  op zou kunnen bezuinigen.  De eerste avond was op 17 juni. Woensdag 23 juni is de volgende mogelijkheid.  U kunt u eventueel aanmelden via [email protected]

Nieuwbouwplan rsg de Borgen te Leek
Het bestuur en de directie van deze scholengemeenschap heeft ambitieuze plannen om de huidige schoolgebouwen te vervangen door een grote campus. De geschatte kosten lopen in de richting van de 40 miljoen euro. Deze moet door de gemeente Westerkwartier opgehoest worden.

Volgens het schoolbestuur is er zonder deze nieuwbouw geen goed, modern onderwijs meer mogelijk. Ook vindt het bestuur de bestaande gebouwen verouderd en niet passen bij de huidige wensen qua duurzaamheid.

Gepersonaliseerd Onderwijs: de toekomst?
Ook in onze gemeente wordt het Gepersonaliseerd Onderwijs door sommige schoolbesturen aangeprezen als het nieuwe onderwijs, passend bij deze moderne tijd. Hiervoor zijn forse investeringen in ipads en nieuwe lesmethoden nodig.  Daarbij wordt dit soort onderwijs op grote leerpleinen aangeboden en niet langer in klaslokalen.  Daarom pleit het RSG schoolbestuur  voor een complete nieuwbouw in Leek .

Het Zweedse bedrijf Kunskapsskolan, vrij vertaald kennisschool ,heeft het concept van  gepersonaliseerd leren bedacht en vanwege vrije marktwerking  al 20 jaar geleden  in Zweden mogen uitrollen .  Sinds een jaar of vijf heeft de methode van dit Zweedse bedrijf ook in Nederland zijn intrede gedaan.

Onderzoek wijst uit dat scholen die hiermee starten in het begin veel nieuwe leerlingen van andere scholen zien binnenstromen. Dit patroon is nu ook zichtbaar bij  Het Lauwerscollege te Grijpskerk, die sinds eind 2018 met deze methode werkt.  Het lijkt dus inderdaad de toekomst te hebben.

Of toch een dure Hype vanwege dramatische daling onderwijsprestaties?
Al in  2010 heeft de wereldorganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de Zweedse overheid  gewaarschuwd, toen bleek dat de onderwijsprestaties van de Zweedse leerlingen met name op gebied van wiskunde, taalvaardigheid en natuurwetenschap  dramatisch  waren gedaald. 

Opvallend detail was dat de resultaten van leerlingen uit achterstandsgroepen het meest achteruit waren  gegaan. De OESO riep Zweden op om de keuze voor het Gepersonaliseerde Onderwijs  te herzien.

Kunskapsskolan Engeland heeft al weer drie scholen moeten opheffen en een vierde school overgedragen aan een andere keten.  In 2016 scoorden namelijk drie van de vier scholen onvoldoende bij de Engelse onderwijsinspectie. Ondertussen hebben 66 academies in Engeland alweer hun deuren gesloten.

In Nederland zie je hetzelfde patroon. Na een enthousiaste start komt na een jaar of vier de kentering. In Nederland zijn er  in 2019 en 2020  ook al ca. 9 scholen met dit Zweedse concept gestopt. Ook hier was een flinke achteruitgang zichtbaar in de schoolprestaties.  Het lijkt daarmee toch meer op een dure hype  dan het beloofde succesverhaal en daarmee geen goede basis om een 40 miljoen kostende Nieuwbouwplan goed te kunnen  keuren.

Ontevreden onderwijzers
Verder blijkt ook uit  onderzoek dat  met name Nederlandse schoolbestuurders  laaiend enthousiast zijn over deze onderwijsmethode. Onderwijzers zelf zijn veel kritischer. Bij dit type onderwijs zijn de leerkrachten  namelijk meer coach, die tussen de leerlingen rondlopen en vragen kunnen beantwoorden dan dat ze kunnen onderwijzen.

Ze durven zich niet al te ferm uit te spreken, maar de ontevredenheid over de nieuwe rol klinkt wel door. Ze voelen zich niet langer een onderwijzer, maar meer een oppasser die moet voorkomen dat de leerlingen niet stiekem aan het Netflixen zijn.

Stemverklaring VZ Westerkwartier over het Huisvestingsplan Onderwijs
Tijdens de raadsvergadering van 22 april is het Huisvestingsplan aangenomen. VZ Westerkwartier heeft daarbij een kritische verklaring afgegeven. Het Leekster VZ raadslid Johan de Vries waarschuwde voor het nog echt niet noodzakelijke en bovendien financieel onverantwoorde Nieuwbouwplan RSG de Borgen.

Hij wees hierbij naar de landelijke richtlijn dat schoolgebouwen voor minimaal 60 jaar worden gebouwd (is bij de Borgen nog lang niet het geval) en naar het al weer stoppen door meerdere Nederlandse scholen met het Gepersonaliseerd Onderwijs.

Verder wees het VZ raadslid op het feit dat  het RSG schoolbestuur jarenlang een flink deel van de onderhoudsbijdrage, die ze jaarlijks  van het rijk  ontvangt ,heeft opgepot. Dit gaat volgens Johan de Vries om miljoenen, die aan verduurzaming en onderhoud uitgegeven hadden kunnen worden.

Hoe denkt u hierover?
Op 1 juli worden de plannen in de gemeenteraad besproken. De lokale partij VZ Westerkwartier wil graag uw mening horen. Volgens Johan de Vries vindt de fractie van VZ het belangrijk om eerst te horen wat de inwoners van onder andere dit Nieuwbouwplan vinden. Johan roept op om uw mening te laten horen. Dit kan op 23 juni of anders is een mail naar [email protected] ook een mogelijkheid.

Lees ook: Grootse nieuwbouwplannen voor vestigingen van Rsg de Borgen in Leek


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com