WESTERKWARTIER – Door de coronacrisis zijn er in de samenleving diverse uitdagingen. Een daarvan ligt binnen recreatie en toerisme in het Westerkwartier. Het voorseizoen is ‘in het water’ gevallen.

De vraag is hoe we het zomerseizoen op een goede manier kunnen invullen? De gedachte is om een bestaande, wellicht nieuwe stroom gasten uit te nodigen, namelijk onze eigen inwoners van de gemeente Westerkwartier en inwoners uit de directe omgeving. Om hier ideeën over op te halen is een vragenlijst over recreatie en toerisme in het Westerkwartier verspreid onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Uitkomsten
Tegen de mogelijkheden voor de 1,5 meter samenleving als het gaat om recreatie en toerisme voor het bedrijf/organisatie/omgeving werd door de 186 respondenten verschillend aankeken.

Er waren veel mensen die aangaven dat er genoeg mogelijkheden waren. Vooral door de grote hoeveelheid ruimte in het Westerkwartier. In kleinere groepen en veelal buiten zijn er mogelijkheden aldus de respondenten. Maar er waren ook respondenten die geen of nauwelijks mogelijkheden zagen en die graag zouden zien dat de 1,5 meter regel zou verdwijnen.

Op de vraag ‘Heeft  u nog ideeën die in uw omgeving passen en te realiseren zijn?’ hebben circa 50 mensen ideeën aangedragen. De antwoorden waren divers. Veel ideeën hadden betrekking op het organiseren en uitbreiden routes en arrangementen en verdere samenwerking tussen ondernemers en instellingen. Ook ideeën voor het organiseren van een leuke (kleinschalige) bijeenkomst en ideeën voor het vergroten van de gastvrijheid zijn binnengekomen. De uitgebreide resultaten zijn in de bijlage terug te vinden.

Vervolg
Gelukkig bleek uit de enquête dat veel mensen mee willen denken over de verdere uitvoering van de ideeën. Dit zal de komende tijd verder worden uitgewerkt voor de volgende thema’s: Regiomarketing/promotie; Organiseren en uitbreiden routes en arrangementen/samenwerking; Organiseren activiteiten en Gastvrijheid.

De vragenlijst is een initiatief van o.a. de gemeente Westerkwartier, Ondernemersvereniging Toeristisch Westerkwartier, project Onderwegens van guster noar mörgen en andere toeristische ondernemers.

Resultaten vragenlijst 1,5 samenleving.pdf


 
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com