Peuteropvang Westerkwartier wordt uitgebreid en krijgt kwaliteitsverhoging

WESTERKWARTIER – De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat kinderen nog beter voorbereid naar de basisschool gaan. Hiervoor wordt het aantal uren uitgebreid dat kinderen naar de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) kunnen en de kwaliteit van de opvang verhoogd.

Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven.

Peuteropvang
Peuters kunnen vanaf twee jaar naar de peuteropvang in het Westerkwartier. Bij de peuteropvang kunnen peuters uiterlijk vanaf 1 januari 2021 320 uur per jaar komen spelen. Dit komt neer op bijvoorbeeld 2 dagdelen per week van 4 uur. Het aantal uren per week of per dagdeel is afhankelijk van de opvangaanbieder. Variatie hierin is mogelijk.

Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand bieden de opvang organisaties in samenwerking met het consultatiebureau en de gemeente het dubbele aantal uren op de peuteropvang aan. Veel kinderen maken hier al gebruik van, maar dat kan nog meer.

Kwaliteitsverhoging
Naast de extra uren wordt er een kwaliteitsverhoging doorgevoerd in de voorschoolse educatie, zodat kinderen goed voorbereid op de basisschool aankomen. Bijvoorbeeld door extra activiteiten aan te bieden en materialen aan te schaffen. Daarnaast krijgen medewerkers meer tijd om voor te bereiden, ouders te betrekken en samen te kunnen werken met school.

Tegemoetkoming kosten
Aan de peuteropvang is een ouderbijdrage verbonden. Ouders met een minimuminkomen kunnen geld van de gemeente hiervoor krijgen. Dit minimuminkomen is maximaal 120 % van de geldende bijstandsnorm. Als de raad ermee instemt wordt het minimuminkomen verhoogd naar 130 %. Voor een financiële tegemoetkoming kunt u contact opnemen met de gemeente via tel. nr. 14 0594. U kunt vragen naar een medewerker inkomen van het Team Ondersteuning Mens & Gezin.

Kijk voor meer informatie over de locaties en de tegemoetkoming op www.westerkwartier.nl/peuteropvang

Back to top button