Zuidhorn/Leek – Woensdag 6 januari ging de eerste schep in de grond. De bouw van 14 woningen door woningcorporatie Wold & Waard uit Leek aan de Van der Halstraat in Zuidhorn is daarmee gestart. De levensloopbestendige woningen komen in de plaats van 14 verouderde woningen. 

Levensloopbestendig en Nul-Op-de-Meter
De nieuwbouw wordt gedaan door Plegt-Vos en is ontworpen door KAW architecten. Er komen 2 blokken van 7 woningen. De eindwoningen verspringen iets naar voren. De straat krijgt het karakter van een hofje. Het zijn woningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Op de verdieping komt een tweede slaapkamer

Het zijn Nul-Op-de-Meter woningen zonder gasaansluiting; ze wekken voldoende energie op voor het verbruik in en van de woning. Om dat te bereiken zijn ze extra goed geïsoleerd, er liggen zonnepanelen op het dak en de woningen zijn voorzien van een warmte-terugwin-ventilatiesysteem.

Gesloopt en nieuw gebouwd in aantal fasen
In het najaar van 2020 zijn de verouderde woningen gesloopt en zijn er nieuwe leidingen voor water en elektriciteit aangelegd. De bouw van de 14 nieuwe woningen gaat ongeveer een half jaar duren.

Meer nieuwbouw in Zuidhorn
Wold & Waard gaat naar verwachting ook bouwen aan de Borghlocatie in Zuidhorn (hoek Boslaan / Hanckemalaan). Samen met de gemeente is een plan uitgewerkt voor de bouw van 6 blokken van 4 woningen. Daarnaast loopt de omgevingsprocedure voor de bouw van 5 kleine woningen aan de Admiraal Helfrichstraat.

Over Wold & Waard
Wold & Waard verhuurt goede en betaalbare woningen in de sociale huursector. De corporatie richt zich daarbij op mensen met een lager inkomen of een bijzondere woonvraag. Het gaat niet alleen om het huis, maar ook om het bijdragen aan de woonomgeving.

Wold & Waard is sinds 1 januari 2021 gefuseerd met Huisvesting Vredewold en bezit ongeveer 5.500 woningen in het Westerkwartier van Groningen.