Westerkwartier – De gemeenteraadsverkiezingen lijken nog ver weg, maar nu al worden de voorbereidingen getroffen voor 16 maart 2022.

Het schrijven van het verkiezingsprogramma is daarbij de leidraad. CDA-Westerkwartier beseft terdege dat ze dit niet alleen kan en wil realiseren. Daarom is gekozen om ‘zij aan zij’ met de inwoners tot een gedragen programma te komen. De gemeente is tenslotte van en voor hen die daar wonen!

Grootste gemeente
Met een oppervlakte van bijna 37.000 hectare, 41 kernen, 18 wijken, 80 buurten en bijna 64.000 inwoners is het Westerkwartier betreffende inwoners de tweede gemeente van de provincie en wat oppervlakte betreft de grootste. Een gemeente met behoorlijk recht van spreken.

Breed gedragen programma
Met hen die mee willen denken wil CDA afdeling Westerkwartier komen tot een breed gedragen programma. Dit door middel van een oproep aan de leden, inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Een oproep aan jong en oud.

Met de kernwaarden van het Christen Democratisch Appèl (CDA) waarin we geloven in democratische waarden, laten we ons inspireren en leiden door de Bijbelse boodschap van respect, liefde en omzien naar elkaar.  Met de 4 uitgangspunten: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap trachten we daaraan inhoud te geven.

Toekomstperspectief
Ook het CDA-rapport ‘Zij aan Zij’ met het toekomstperspectief hoe Nederland in 2030 op een meer coöperatieve wijze kan worden ingericht, is een leidraad voor het schrijven van het verkiezingsprogram. Dit met thema’s als ‘Zorg voor het huis van de aarde’.

Reacties kunnen voor 15 augustus 2021 worden gemaild naar: [email protected] of schriftelijk naar CDA Westerkwartier, Noordwijkweg 1, 9804RA Noordhorn.