Westerkwartier – Zaterdagochtend 11 september om 10.00 uur start  Open Monumentendag met het thema ‘Mijn Huis is jouw Huis’.

Dit wordt ‘ingeluid’ door wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier. Hij opent symbolisch op woensdag 1 september as. om 13.30 de Open Monumentendag Westerkwartier in de Hervormde Kerk van Fransum.

Meer dan 35 monumenten open hun deuren
Tot grote vreugde van de stichting Open Monumentendag Westerkwartier, die na een roerig ‘Corona-jaar’weer het aantal deelnemende monumenten ziet toenemen, hebben zich meer dan 35  monumenten aangemeld, die hun deuren zaterdag 11 september wijd open zetten voor het publiek. Elk jaar zitten er naast de relatief bekende monumenten ook enige ‘verborgen’ schatten tussen. Dit jaar verdient de Fransumer Kerk extra aandacht!

Winnaar Steunpilaar 2021 wordt ook bekend gemaakt
De voormalige Stichting Open Monumentendag Zuidhorn is begonnen met het toekennen van deze ‘onderscheiding’ aan een persoon of organisatie, die zich belangeloos heeft ingezet voor het stimuleren van de belangstelling voor monumenten in het algemeen, dan wel voor de eigen locatie.
De Stichting Open Monumentendag gemeente Westerkwartier heeft dit initiatief overgenomen.

Onder verantwoordelijkheid van het comité uit Zuidhorn zijn de volgende Steunpilaren uitgereikt:
2013      Agda van der Vlis
2014      Klaas Hekker
2015      Arine Brusse
2016      Jakob Loer
2017      Marian Meijer
2018      Stichting Mien Westerkwartier

Onder auspiciën van Open Monumentendag gemeente Westerkwartier zijn toegekend:
2019      Bestuursleden van de (voormalige) Stichting Open Monumentendag Zuidhorn
2020      Samuel Levie Stichting / Joodse School Leek

De grote vraag wie de steunpilaar 2021 gaat winnen, wordt in de Frnsumer Kerk bekend gemaakt!

Over de Fransumer Kerk
Als enige kerk in de provincie Groningen heeft Fransum een gemetselde bakstenen preekstoel uit de middeleeuwen. Dit eenzaam gelegen kerkje is gebouwd voor de Cisterciënzer monniken van Aduard. Aanvankelijk met een romaans schip met 3 traveeën. Een daarvan is later vervangen door een driezijdig gesloten koor. Westgevel en laatgotische koor zijn in de 16e eeuw gebouwd. De 17e eeuwse dakruiter heeft een achtkantige lantaarn. Bij de restauratie van 1949-1950 zijn de later ingebroken grote vensters van het schip vervangen door een drietal kleinere vensters. De wierde is nooit bebouwd; het was eigen terrein van de monniken.