Westerkwartier/Groningen – De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en Groningen hebben in een intentieverklaring afspraken gemaakt voor het opstellen van de kaders voor de ontwikkeling van Matsloot-Westpoort.

Een gebied ten westen van de stad Groningen, dat de overgang van stad naar platteland markeert op de grens met Drenthe. Door de groeiende vraag neemt de druk op de ruimte in dit gebied steeds meer toe. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak over provinciale en gemeentelijke grenzen heen.

Plannen
Door gezamenlijke afspraken te maken over de kaders voor de ontwikkelingen en inrichting van het gebied willen provincies en gemeenten de verschillende ruimtelijke opgaven beter op elkaar afstemmen en een goede plek geven in het gebied. En wordt hierbij rekening gehouden met de landschappelijke en natuurwaarden. Het gaat om provinciale en gemeentelijke opgaven. Voorbeelden zijn de aanleg van bedrijventerreinen, de nieuwe woonwijk (de Held III), grondberging voor de suikerfabriek Cosun, de snelle doorfietsroute Groningen-Leek, waterberging en ontwikkeling van duurzame energie (zon).

Het proces voor de uitwerking van deze visie start eind 2021. Diverse organisaties en inwoners in het gebied worden hierbij betrokken.