Toch een 18 miljoen kostende nieuwe Bieb en Schoolcampus in Leek. VZ Westerkwartier: “Onbegrijpelijk dat deze raad onze inwoners hier volledig voor laat opdraaien”

Leek – Onbegrijpelijk, dat is wat het VZ-Westerkwartier raadslid Johan de Vries afgelopen dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering concludeerde. Dit sprak hij uit, nadat wel duidelijk werd dat alle andere fracties de voorstellen van VZ Westerkwartier niet zouden steunen.

Voorstellen VZ Westerkwartier
VZ wees als enige fractie het plan af. Het Leekster VZ raadslid de Vries pleitte namens de VZ fractie ervoor ,dat er ook een financiële bijdrage zou worden gedaan door het Rijk en door het schoolbestuur van RSG de Borgen. “ Laat niet onze inwoners alles moeten betalen” sprak hij .

In haar betoog gaf VZ aan dat we immers  als gemeenteraad in onze eigen wet hebben vastgelegd, dat een schoolrenovatie onze gemeente en dus de inwoners, niet teveel mag kosten. Dit valt volgens VZ niet te rijmen met een kostenpost van 18 miljoen.

Sterk Westerkwartier
Alleen de fractie van Sterk Westerkwartier gaf aan ook wat twijfels te hebben. Deze lagen op een ander vlak.  Harry Stomphorst vroeg zich namelijk af of  een investering van 35 miljoen voor nieuwbouw op de lange duur niet goedkoper zou uitvallen dan een renovatie van 18 miljoen.

Bijdrage door het schoolbestuur
VZ kwam met een motie (voorstel aan de raad) om het schoolbestuur van RSG de Borgen minimaal 50% van de kosten te laten meebetalen. Hiermee zou worden voorkomen, dat alleen de inwoners van de gemeente voor de 18 miljoen moeten opdraaien.

Wettelijk kan dit. De school bespaart volgens VZ met renovatie jaren aan onderhoudskosten uit als de gebouwen gerenoveerd worden (scheelt RSG de Borgen miljoenen). Hiervoor krijgt de Borgen wel elk jaar een paar miljoen vanuit het Rijk. De andere fracties wezen dit voorstel echter af.

Bijdrage door het Rijk
Volgens meerdere fracties valt deze renovatie onder een wettelijke zorgplicht voor de gemeente. Dit bestreed de fractie van VZ. De Vries: “Een voorstel om ook renovatie van scholen door de gemeenten te laten betalen is nog niet eens besproken in de 2e kamer en nog lang geen wet. We krijgen als gemeente hier dan ook geen cent van het Rijk voor”.

Daarom stelde VZ in haar 2e motie voor om de plannen uit te stellen, totdat het wel wettelijk geregeld is en Westerkwartier er geld vanuit het Rijk voor gaat krijgen. Wethouder Hielke Westra gaf aan dat hij ook dan hiervoor nog geen geld van het Rijk verwacht te krijgen.

Betaling van 18 miljoen goed uit te leggen aan de inwoners
Raadslid Joachim Bekkering van de PvdA gaf aan dat hij de keuze om alleen de gemeente hiervoor te laten betalen goed aan zijn kiezers en alle inwoners van Westerkwartier kan uitleggen. Dit als reactie op een vraag van de Vries, die wees op de onzekere financiële situatie van de gemeente en bang is, dat deze hoge uitgave in de toekomst ten koste kan gaan van de Leefbaarheid en Betaalbaarheid van gemeente Westerkwartier. De Vries; “De tijd zal het leren”

Back to top button