Al acht aanmeldingen voor informatieavond nieuwe raadsleden

LEEK – De politieke partijen in de gemeente Leek zijn op zoek naar nieuwe raadsleden.

Om te laten zien wat het werk van een raadslid inhoudt nodigt de gemeenteraad inwoners uit om op woensdag 20 maart 2013 een avond te gast te zijn bij de raad. Inmiddels heeft de griffie acht aanmeldingen ontvangen. Er is nog ruimte voor meer belangstellenden.

 

Het raadswerk is een belangrijk onderdeel van de lokale democratie. Het vormt de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat. Raadswerk is ontzettend boeiend. Als raadslid denkt en praat u bijvoorbeeld mee over de verkeersveiligheid, de instandhouding van sportvoorzieningen, de invulling van woningbouwlocaties en bedrijventerreinen en de ondersteuning van kwetsbare mensen in uw gemeente. U werkt samen met anderen aan een maatschappelijk doel, namelijk de leefbaarheid van uw eigen gemeente. U kunt daadwerkelijk invloed hebben en beslist mee over alle belangrijke zaken voor de gemeente Leek en haar inwoners.

 

Informatieavond

Vanaf 18.45 uur staat de koffie en thee klaar in het gemeentehuis. Om 19.00 uur start het programma met uitleg over het raadswerk en een kennismaking met de raadsleden. Vervolgens begint om 19.30 uur de openbare raadscommissievergadering die u kunt volgen in de raadzaal. Deze vergadering eindigt uiterlijk om 21.00 uur. Daarna is er een pauze tot 21.30 uur en kunt u desgewenst aansluitend nog de vergadering van de gemeenteraad bijwonen.

 

Raadslid in de gemeente Leek iets voor u?

Wilt u weten of het raadswerk iets voor u zou kunnen zijn, of wilt u gewoon kennismaken met de leden van politieke partijen en met het werk van raadsleden, dan bent u van harte welkom. Aanmelden bij de griffie is handig in verband met de organisatie, maar u bent zo ook welkom!

 

Kijk voor informatie over de gemeenteraad op www.leek.nl bij Politiek en Organisatie.

 

Voor een ’test’ of u geschikt bent als raadslid kunt u terecht op www.schuiltereenraadslidinmij.nl.

 

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Leek, telefoon (0594) 55 15 63 of mailen naar [email protected]

Gemeente Leek

Back to top button