Brandweer geeft voor het eerst gastlessen in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Vrijdag 10 juni verzorgt de brandweer op CPO de Delta in Zevenhuizen een les over brandveiligheid. Met deze voorlichting op de Delta wordt de aftrap gegeven voor het hele Westerkwartier. Hierin worden de leerlingen uitgedaagd om zelf over brandveiligheid na te denken. Ook het beleven is een belangrijk element in de les. Want wat je beleeft blijft je langer bij.

Lespakket Brand!

Tijdens de interactieve les wordt gebruik gemaakt van foto’s, filmpjes, gesprekken en één of meer opdrachten. Met behulp van stemkastjes doen de kinderen een kennistest over brandveiligheid. De onderwerpen wat is vuur, wat zijn de blusmethoden, welke brandoorzaken kennen we, rook en rookmelders en vluchten komen aan de orde. Aan de hand van het rookhuisje wordt uitgelegd hoe rook zich door een huis verspreidt en wat de beste plek is voor een rookmelder.

Preventie
Brandweer Groningen zet zich in om inwoners en bedrijven zich ervan bewust te maken wat de gevaren zijn van brand en wat je zelf kunt doen om brand te voorkomen. De gastlessen op basisscholen in de regio sluiten hierbij aan. De komende maanden zullen ook op andere scholen in het Westerkwartier gastlessen worden verzorgd.

Back to top button