Goede reacties van bewoners na pilot openbare straatverlichting

LEEK – De gemeente Leek heeft in het najaar van 2015 een pilot vervanging Openbare Verlichting uitgevoerd. Langs een achttal straten in de kom van Leek zijn ruim 320 lichtmasten vervangen door dynamisch dimbare LED-verlichting.

Direct aansluitend is een belevingsonderzoek uitgevoerd. Daarbij is een huis-aan-huis enquête onder bewoners gehouden en zijn interviews bij bedrijven en betrokkenen afgenomen. De gegevens zijn nu verwerkt tot een rapport met aanbevelingen en een voorstel tot wijziging en verbetering.

De inspanningen om energiebesparing te realiseren worden door de bewoners goed gewaardeerd en onderschreven. Ook wordt de wijze van voorlichting en communicatie op prijs gesteld. De meeste opmerkingen over de gerealiseerde pilot gaan over een aantal wegen waar het dimregime is afgestemd op verkeerskundig gebruik, terwijl er door het aanzienlijke aantal woningen meer sprake is van woonstraten. Bovendien wordt  het tijdstip voor de nachtschakeling als te vroeg ervaren.

Het voorstel is nu om alleen nog de openbare verlichting van de Auwemalaan en de Lindensteinlaan te schakelen als verkeersontsluitingsweg. Voor deze wegen geldt een maximumsnelheid van 50 km waar ook de inrichting van de weg op is afgestemd. De overige wegen binnen de pilot zijn ingericht volgens de richtlijnen van een 30 km-weg en kunnen worden aangemerkt als woonstraten. Daar wordt nu ook het dimregime op aangepast.

Verder wordt de overgang van avondverlichting naar nachtstand meer geleidelijk ingesteld; het dimmen begint eerder op de avond en bereikt een uur later de nachtstand, waardoor de verlichting met een vergelijkbaar energieverbruik langer aan kan blijven.

Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de gemeentelijke website. Daar staan meer gegevens vermeld over de resultaten van het belevingsonderzoek en de aanpassingsvoorstellen. Zie: https://www.leek.nl/actueel/projecten/openbare-verlichting

Back to top button