Evaluatie afsluiting landgoed Nienoord

Nienoord samenwerkingLEEK – In overleg met de vaste gebruikers van het landgoed zijn de toegangsregels van het landgoed Nienoord geëvalueerd.

Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om, met enkele aanpassingen, het toegangsbeleid voor het landgoed dat in 2012 is ingezet, te handhaven. Uitgangspunt hierbij is dat het landgoed Nienoord vooral is ingericht voor recreatief gebruik door fietsers, wandelaars en rijtuigen.

 

Geen gemotoriseerd verkeer

Dit betekent dat gedurende het seizoen de zogenaamde venstertijden voor de vaste gebruikers en leveranciers van kracht blijven. Dit houdt in dat tussen 9.30 uur en 18.00 uur geen gemotoriseerd verkeer op het landgoed rijdt. Alleen met toestemming van de gemeente kunnen automobilisten van de leveranciersroute (het toegangspad nabij het zwembad) en de Nienoordsingel gebruik maken.

 

Sticker

Om de individuele gebruiker van motorvoertuigen buiten de leveranciersroute kenbaar te maken voor het wandelende en fietsende publiek zal dit seizoen een sticker op het voertuig worden ingevoerd die op afstand duidelijk maakt dat men met toestemming op het landgoed aanwezig is.

 

Elektrokar

Ook de elektrokar is met ingang van 29 maart 2013 weer gaan rijden. Deze kar verzorgt gratis vervoer voor personen en goederen op het landgoed. Nabij het bezoekerscentrum op de centrale parkeerplaats van het landgoed krijgt het vervoermiddel een vaste standplaats met bebording waarop het gebruik van de elektrokar wordt uitgelegd. Hierop is tevens het telefoonnummer te vinden waarmee contact kan worden gezocht met de chauffeur.

 

Projecten

De verkeerstoegankelijkheid is onderdeel van het project Versterking Toeristische en Recreatieve Infrastructuur Landgoederenzone Leek-Roden, bestaande uit Nienoord in de gemeente Leek en Terheijl en Mensinge in de gemeente Noordenveld. Naast de kwaliteitsverbetering van de Nien-oordsingel, maakt de restauratie en renovatie van de historische borg, de bruggen en de schelpengrot op het landgoed en de kwaliteitsverbetering Nienoordsingel deel uit van het project, evenals de aanleg van een wandelroute tussen Nienoord en het centrum van Leek, de aanleg van een Toeristisch Overstap Punt en het opstellen van een marketingvisie voor de drie landgoederen. Doel is de natuur- en cultuurhistorische waarden voor de toekomst te behouden en de sterke punten van de landgoederen verder te ontwikkelen.

 

Dit project is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit Europa (Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (KOERS NOORD). Daarnaast zijn er provinciale en regionale subsidies (regio Groningen-Assen). Binnen de regionale samenwerking van de Regio ondersteunt en initieert het programma Regiopark projecten op het gebied van landschap, natuur en recreatief gebruik. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd had. Dit maakt het voor de gemeente Leek mogelijk in deze financieel krappe tijden een kwaliteitsverbetering op het landgoed Nienoord uit te voeren.

Opening Landgoed Nienoord (archiefbericht)

Gemeente Leek

Back to top button