Aantal banen in gemeente Leek blijft groeien

Ontwikkeling werkgelegenheid LeekLEEK – Het aantal banen in de gemeente Leek is in 2012 opnieuw gegroeid.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over de werkgelegenheid van LISA (het landelijk databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland). In Leek groeide het aantal banen met 53 tot 10.091 (+ 0,5%). Dit terwijl landelijk sprake was van een afname van 57.000 banen (-0,7%). De Provincie Groningen kende een lichte groei van 0,2% en was daarmee de best presterende provincie.

 

Leek presteert de afgelopen jaren constant boven het landelijke en provinciale gemiddelde. Vanaf 2008 is het aantal banen in de gemeente Leek met 7 % gestegen. In dezelfde periode is de banengroei provinciaal blijven steken op 4%. Landelijk was over deze periode zelfs sprake van een daling van het aantal banen. Naast groei bij bestaande bedrijven wordt dit veroorzaakt door de komst van nieuwe bedrijven naar de gemeente Leek. Op het nieuwe bedrijvenpark Leeksterveld zijn inmiddels veertig bedrijven gevestigd, die samen goed zijn voor enkele honderden arbeidsplaatsen.

Figuur 1:      Ontwikkeling werkgelegenheid 2008-2012 (peildatum 1 april)

Bron:           LISA Werkgelegenheidsregister 2012

Back to top button