Onderzoek naar verkeerssituatie in de gemeente Leek, laat uw mening weten! (Locatie-update)

LEEK – De gemeente Leek neemt de verkeerssituatie in de eigen gemeente kritisch onder de loep en verwoordt die in een Verkeersvisie.

De gemeenteraad van Leek heeft wethouder Dekker van Verkeer en vervoer gevraagd om een Verkeersvisie op te stellen. Om dat goed te kunnen doen is de inbreng van inwoners nodig. Daarom organiseert de gemeente op donderdag 20 juli van 19.30 tot 21.30 uur een bijeenkomst waarbij uw ervaringen en opvattingen centraal staan.
Het wordt op prijs gesteld als u zich van te voren opgeeft. Dat kan per e-mail naar [email protected]. U ontvangt dan onder andere informatie over de locatie van de bijeenkomst. Maar ook zonder opgave bent u van harte welkom op deze avond.

UPDATE 16-07:
Op donderdag 20 juli 2017 van 19.30 tot circa 21.30 uur wordt een bijeenkomst gehouden waarop de ervaringen en opvattingen van bewoners centraal staan.

Deze avond wordt gehouden in het gemeentehuis van Leek aan de Tolberterstraat 66.

U kunt nog deelnemen aan deze avond. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren even opgeeft per e-mail aan [email protected], maar ook zonder aanmelding bent u van harte welkom.

   
Back to top button